پایان نامه ارشد:بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه كارهای نوین آموزشی

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه كارهای نوین آموزشی(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
مقدمه:
شاید اغراق نباشد كه بگوییم « آدمی شاهكار خلقت است » و به یقین می توان او را آشكارترین و قوی ترین شاهد ثابت وجود خداوند بزرگ دانست . انسانی كه خود مخلوق آفریدگاری توانمند است و از طرفی خالق حوادث . به این معنا كه هر حادثه ای روی رفتارش تأثیر می گذارد و خودش نیز حادثه می آفریند كه با عظمت ترین حادثه ساخته دست او فرهنگ (cutlure)است . (شعاری نژاد ، علی اكبر ، 1378)
این شاهكار خلقت موجود بسیار پیچیده است كه با وجود تمام پیشرفت های ساخته دست خودش هنوز بسیاری از توانمندی های خود را شناخته است و مهمترین و      پیچیده ترین جنبه اش ، انسان را چه عواملی متأثر می شود؟ بحث از علیت رفتارهای انسان از جمله مسائل اساسی روان شناسی است ، چون تا علت رفتار شناخته نشود پیش بینی و كنترل رفتار انسان امكان نخواهد داشت. به همین سبب اصطلاح « انگیزش » هم قدیمی ترین و هم جدیدترین اصطلاح در روان شناسی است . بحث از انگیزش در واقع بحث از تعلیل یا علت یابی رفتار انسان است بحث از اینكه چرا مردم تفاوت عمل می كنند و حتی یك فرد متفاوت عمل می كند.
داشتن انگیزه در كاری رابطه مستقیم با بهبود نتیجه به دست آمده دارد یعنی هر چه قدر انگیزه در كاری پر نگ تر ، دیده شود نتیجه بهتری حاصل می شود.
بدیهی است كه شغل و كار یكی از مسائل مهم در زندگی هر فرد می باشد كه گاه به صورت حساب شده وب رنامه ریزی شده انتخاب می شود وگاه بدون هیچ گونه برنامه و تفكری آنچه مسلم است داشتن انگیزه در هر كاری تأثیر بسزایی درنتیجه خواهد داشت.
همه ما می دانیم یكی از سازمانهایی كه در تعلیم و تربیت نیروی كار آمد انسانی جامعه نقش كلیدی دارد آموزش و پرورش است كه وظیفه بسیار مهمی در شناختن و شكوفا كردن استعدادهای پیچیده ترین شاهكار خلقت را دارد ، پس باید با ایجاد انگیزه قوی در دست اندركاران امر خطیر تعلیم و تربیت برای بهبود و بالا بردن كیفیت نتایج به دست آمده كوشید.
هدف از انجام این تحقیق این است كه چگونه با بهره گرفتن از راه كاریهای مناسب ، در مدیران و معلمان سطوح مختلف مقاطع تحصیلی انگیزه ایجاد كرد تا آنها با رغبت بیشتر از راه كارهای نوین در آموزش و پرورش استفاده كنند. به امید روزی كه شاهد رشد وشكوفایی این سازمان بزرگ باشیم . ( عباس زاده ، سید محمد ، 1369 )
 
 
 
بیان مسئله :
در سالهای اخیر تعداد بی شماری كنفرانس و سمینار در اغلب نقاط دنیا در مورد چگونگی استفاده از راه كارهای نوین آموزشی در آمزش و پرورش رسمی در سطوح مختلف مقاطع تحصیلی رابطه آن با بازدهی و نتایج بدست آمده انجام گرفته است . در ایران نیز كتب و رسالاتی در این زمینه نوشته شده و سمینارهای نه چندان زیاد ولی قابل توجه برگزار گردیده است. اغلب متخصصان رسانه های آموزشی كشورهای در حال توسعه معتقد هستند كه تاكنون برنامه ریزی های محلی و مناسبی جهت استفاده ازرسانه های آموزشی و راه كارهای نوین به نحوی كه متناسب با محدودیتها و نیازهای جوامع این كشور ها باشد ، نشده است . در اغلب موارد یا این راه كارها برای مسئولین آموزشی ناشناخته است و یا اینكه آنها انگیزه استفاده از آن را در خود نمی بینند. منطق ایجاد می كند كه علاوه بر سرمایه گذاری ، در معرفی این راه كارها در كشور كوشش شود به گونه ای كه استفاده از این راه كارها در سراسر نقاط كشور به صورت خودجوش توسط مدیران و معلمان در داخل مدارس استفاده شود و این هدف میسر نمی شود مگر باایجاد انگیزه لازم در مسئولین آموزشی مدارس. (تولید و كاربرد مواد آموزشی، 1379)
لغت انگیزه ازنظر دستور زبان فارسی اسم و انگیزش اسم مصدر انگیختن است ، بنا به نوشته لغت نامه دهخدا، انگیختن یعنی به حركت در آوردن . چنان كه حافظ می گئید:
اگر غم لشكر انگیزد كه خود عاشقان ریزد

   من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم

انگیزه یعنی سبب، علت وانچه كسی را به كاری وادار كند. انگیزش یعنی تحرك و ترغیب  و انگیزش یك عامل درونی است كه انسان یا به طور كلی موجود زنده را به حركت در می آورد و انگیزش حالتی است كه در اثر دخالت انگیزه به موجود زنده دست می دهد. برای مثال می توان گفت كمبود آب بدن یا نیاز به آب انگیزه و احساس تشنگی انگیزش است . انگیزه را می توان به دو گروه عمده تقسیم كرد:
1ـ انگیزه های فیزیولوژیك : بر اساس نیازهای زیستی موجود زنده می باشد مثل گرسنگی ، تشنگی ، انگیزه های فیزیولوژیك را سیقهای فیزیولوژیك یا انگیزه های حیوانی نیز می نامند چون بین انسان و حیوان مشترك هستند  .
2ـ انگیزه های اجتماعی یا ثانویه : یعنی انگیزه هایی كه نیاز زیستی را بر طرف نمی كنند بلكه در اثر یادگیری به وجود می آیند مثل انگیزه های كسب قدرت ، پذیرش اجتماعی ، تسلط طلبی و … انگیزه های اجتماعی به طور عمده تحت تأثیر اجتماعی كه انسان در آن رشد كرده است قرار دارند . ( عباس زاده ، سید محمد ، 1369 )
راه كار :
راه و روشی مناسب برای نیل به هدفی مشخص در زمانی معین به گونه ای كه بهترین و سریعترین روش برای مقابله با مشكلات موجود در آن زمینه باشد. از گذشته های دور همیشه انسان در برخورد با مسائل به دنبال آسان ترین و منطقی ترین راه حل برای رسیدن به جواب مسئله می گشت . به عبارتی وجود راه كار برای رسیدن به هدف اجتناب ناپذیر است . مسلم است كه در دنیای پیچیده تكنولوژی امروزی راه كارهای تعلیماتی دهه های قبل نمی تواند مؤثر باشد . پس همگام با پیشرفت مسئله راه كار هم باید متناسب با آن باشد.

درجامعه ما كه آموزش و پرورش دارای هدفهای معنوی و اقتصادی است و سعی دارد كه فرد را در تحقق آن اهداف به فعالیت نهادی وادار باید با ایجاد رغبت و انگیزه ، مدیران و معلمان را تشویق به استفاده از این راه كارهای نوین نماید.
 
اهمیت مسئله و ضرورت تحقیق:
در گذشته این تصور وجود داشت كه هر گاه فردی در یك موضوع ، دانش و تخصص كافی را دارا باشد می تواند آموزش آن را نیز به عهده بگیرد . امروزه داشتن دانش و تخصص در یك موضوع برای اشتغال به كار ، اموزش ان موضوع اگر چه شرط لازم به شمار می رود اما كافی نیست . كسی كه به كار آموزش و پرورش اشتغال می وزرد علاوه برداشتن خصصی در موضوع مورد تدریس می باید به دانش و مهارت عملی در اصول و روشهای تعلیم و تربیت نیز مجهز باشد. (تولید و كاربرد مواد آموزشی، 1379)
از جمله اطلاعاتی كه هیچ معلم و دست اندر كار آموزشی از آن بی نیاز نیست ، آشنایی با راه كارهای مناسب و نوین آموزش و پروری در رابطه با یادگیری دانش آموزان می باشد. راه كارهای نوین از یك طرف به عنوان عامل كنترل كننده تمامی عناصر تعلیم و تربیت مانندهدف ، برنامه و از طرف دیگر وسیله ای برای هدایت فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان به كار می رود. این راه كارها یكی از اركان اصلی و جدایی ناپذیر آموزش و پرورش است. بنابراین یكی از صلاحیتهای فردی برای احراز شغل در آموزش و پرورش علاوه بر داشتن دانش نظری ، داشتن مهارتهای عملی دراین زمینه است . برای محقق این هدف وجود كتابها، فیلمهای آموزشی، سمینارها برای آشنایی مدیران و معلمان از یك طرف و ایجاد زمینه هایی برای تقویت انگیزش در مدیران و معلمان مثلاً انگیزه پیشرفت شغلی، تشویق مادی، استفاده از انگیزش موفقیت ، ایجاد انگیزش گرایش و رغبت از جمله راه كارهای موثر در این زمینه می باشد . مثلاً به علت رشد جمعیت و عدم توانایی مالی بودجه دولت در تأمین هزینه های مورد نیاز برای ایجاد زمینه های شغلی و جذب افراد با علاقه و شایسته سال به سال كیفیت آموزش و پرورش پائین آمده است واین امر باعث گردیده كه هر سال هزینه زیادی به علت افت تحصیلی و پائین بودن كیفیت آموزش برجامعه تحمیل گردد ولی بر عوامل یاد شده، كمبود انگیزش شغلی معلمان و مدیران بیش از هر چیز جلب توجه می كند.
ایجاد عشق و علاقه و انگیزش در افراد می تواند به نحوی در بالا بردن كیفیت تعلیم و تربیت نقش بسیار مؤثری داشته باشد. ولی چگونه ؟
عدم توانایی در تأمین احتیاجات مادی ما را از سایر نیازهای آنها غافل كرده است و یكی از عوامل عدم انگیزه در معلمان و مدیران برای استفاده از راه كارهای مناسب در امر یادگیری نداشتن انگیزه پیشرفت ، تعلق پذیری ، قدرشناسی و نداشتن پایگاه مناسب اجتماعی است . در كشورهایی كه كاربرد یافته های روان شناسی جایگاه خود را در ابعاد گوناگون حیات اجتماعی یافته است . در آغاز قرن و بین چهل تا پنجاه سال گذشته مسئله انتخاب كاركنان سازمانها تاكنون بعنوان یكی از وظایف اساسی روان شناسی تلقی می شود. در كشور ما توجه به رشد جمعیت ، ضعف پرداخت و موانع عدیده دیگر مانع از توفیق آموزش و پرورش در گزینش بهتر نیروی انسانی علاقه مند شده است .
چون داشتن انگیزه تأثیر مستقیم در استفاده بهینه  از راه كارهای آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی دارد . این ضرورت احساس شدكه رابطه بین انگیزه و استفاده از راه كارهای نوین یا به عبارتی بررسی راه كارهای موثر ایجاد انگیزه در معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی برای كاربرد هر چه بیشتر تكنولوژی نوین مورد بررسی قرار گیرد. (شعاری نژاد ، علی اكبر ، 1378)
 
هدف پژوهش :

  1. بررسی ارتباط بین داشتن انگیزه و رضایت شغلی در معلمان و مدیران در تمام سطوح و مقاطع تحصیلی و استفاده از راه كارهای نوین آموزشی .
  2. ارائه راه كارهای مناسب جهت ایجاد انگیزه در معلمان و مدیران برای استفاده از راه كارهای نوین .
  3. بررسی اینكه ایا اخر حرفه حاضر به عنوان بهترین شغل برای معلمان و مدیران بوده است یا نه ؟

 
فرضهای پژوهش :

  1. داشتن رضایت شغلی موجب افزایش استفاده از راه كارهای نوین در معلمان و مدیران می شود.
  2. میزان رضایت شغلی براساس جنسیت (زن و مرد) متفاوت است.
  3. میزان استفاده از راه كارهای نوین براساس جنسیت متفاوت است.

تعریف عملیاتی اصطلاحات :
انگیزه : سبب و علت ، آنچه كسی را به كاری وادار كند. عامل روانی گاه آگاهانه و گاه ناآگاهانه كه انسان یا حیوان را به منظور تحقق بخشیدن به بعضی از اعمال یا گرایشها به بعضی از هدفها آماده می كند.
راه كار : روش و راهی مناسب بر اینیل به هدفی خاص و غلبه بر مشكلاتی كه در راه رسیدن به هدف وجود دارد .
معلم : از عناصر عمده و مهمی كه تشكیل سازمانهای آموزشی بدون او امكان ندارد . كسی كه با بهره گرفتن از دانش و معلومات و آشنایی با روشهای نوین به امر تعلیم و تربیت می پردازد.
مدیر : هدایت كننده و رهبر یك سیستم برای تحقق بخشیدن به اهداف موجود در سیستم .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :43
قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.