پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی – اجتماعی

عنوان:

کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………….. 2
تعریف مسئله……………………………………………………………………….. 4
هدف از تحقیق……………………………………………………………………. 5
ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………6
شرایط و محدودیت های تحقیق………………………………………………7
راهنمای فصول آتی……………………………………………………………….9
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه علمی تحقیق……………………………………………………………….11

فصل سوم: زمینه های علمی تحقیق

بازی چیست؟………………………………………………………………………. 18
تفاوت میان تصمیم گیری و بازی…………………………………………….22
طبقه بندی بازی ها………………………………………………………………..23
ایستایی و پویایی……………………………………………………..23
تعارض منافع یا تشریک مساعی………………………………….24
تعداد دفعات انجام بازی…………………………………………….24
بازی ها از نظر اطلاعات…………………………………………….25
ثابت یا متغیر بودن قواعد بازی……………………………………26

همکارانه یا غیر همکارانه بودن بازی……………………………26
برخی مفاهیم و اصطلاحات