پروپوزال کامل رشته حسابداری-تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

پروپوزال کامل رشته حسابداری-تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی

(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

بررسی تاثیر کیفیت سود پایین در عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون دوره های اعلام سود و بدون اعلام سود

بسمه تعالی
دانشگاه مازندران
معاونت تحصیلات تکمیلی
 
تاریخ:
شماره:
پیوست:
 
فرم تعریف پایان نامه کارشناسی ارشد
 
مدیر محترم کمیته تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری
 
سلام علیکم ،
اینجانب سید علی آقامیری به شمارۀ دانشجویی 851643902 دانشجوی رشتۀ حسابداری دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری مقطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 1385 که در حال حاضر 21 واحد درسی را با موفقیت گذرانده ام، ضمن پیوست فرم تعریف پایان نامه که به تأیید استاد راهنما رسیده است درخواست تصویب تعریف پایان نامه تحت عنوان
                                    
تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی
(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
را دارم.
امضاء و تاریخ
مشخصات استاد راهنما و مشاور

ردیف نام         نام خانوادگی سمت در پایان نامه محل خدمت مرتبه علمی امضاء
1
 
2
دکتر احمد احمدپور
 
استاد راهنما
 
استاد مشاور
دانشگاه مازندران
 
دانشگاه مازندران
استادیار
 
 بسمه تعالی
 
دانشگاه مازندران
تحصیلات تکمیلی
(تعریف پایان نامه)
 
نام و نام خانوادگی دانشجو : سید علی آقامیری
شمارۀ دانشجویی             : 851643902
رشتۀ تحصیلی               :   حسابداری
مقطع                           :   کارشناسی ارشد
دانشکده                      :   علوم اقتصادی و اداری
 
 
1- عنوان
 

فارسی :

تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
 
لاتین:
 
 
Effect of earning quality on the
information asymmetry
(Evidence from companies accepted in Tehran stock exchange)
2- بیان مسئله:   

عدم مزیت ها و پیامدهای كیفیت سود پایین موضوع مورد علاقه و بحث میان دانشگاهیان ، بازارگردانها ، استانداردگذاران بوده است . این اعتقاد قوی میان قانون گذاران وجود دارد كه استانداردهای حسابداری با كیفیت بالا باعث كاهش هزینه سرمایه
می شود . آرتور لیویت[1] رئیس قبلی کمیته بورس و اوراق بهادار(SEC) بیان می­دارد[2] :
یكی از مهمترین مزایای استانداردهای با كیفیت بالا ، نقدینگی بهینه شده و كاهش هزینه سرمایه است .
هیات تدوین استانداردهای حسابداری(FASB) نیز بر روی پروژه كمیته تحقیقاتی گزارشهای بازار تاكید می كند و رسیدن به اهداف مشابه آنچه در بالا گفته شد را دنبال می نماید .
یكی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است كه اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت . از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است . در صورتیكه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین افراد توزیع شود ‏، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد ) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود . بنابراین ، قبل از اینكه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد ، این كیفیت توزیع اطلاعات است كه باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه بسیاری از افرادی كه اقدام به سرمایه گذاری می­كنند ، مردم عادی هستند كه تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شركتها ، اطلاعیه هایی می باشد كه از جانب شركتها منتشر می شود. یك نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست كه در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شركت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می­شود .
اطلاعات نامتقارن ، موضوعی مهم و مورد بحث در ادبیات مالی است . در کتاب تئوری حسابداری مالی ولیام آر اسکات [3] عدم تقارن اطلاعاتی اینگونه تعریف شده است :
مزیت اطلاعاتی برخی از طرفین معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی عدم تقارن اطلاعاتی نام دارد . وی ادامه می­دهد که بدون شک عدم تقارن اطلاعاتی مهم ترین مفهوم در حسابداری مالی است اولین اثر وجود اطلاعات نامتقارن اختلال در عملکرد صحیح بازارها است و ممکن است عدم تقارن اطلاعاتی باعث تفاوتهای ارزش بازار با ارزش فعلی بشود .
نتایج برخی از تحقیقات بیان گر وجود عدم تقارن اطلاعات قبل از انتشار اطلاعیه های سود و نتایج برخی دیگر بیان گر وجود عدم تقارن اطلاعات بعد از انتشار اطلاعیه های سود می­باشد . یک آگهی اطلاعات عمومی به طور کلی ، سبب افزایش تغییرات قیمت و آگاهی از وجود اطلاعات خصوصی می­شود . این دو عامل سبب افزایش تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در روزهای بعد از آگهی اطلاعات عمومی نسبت به روزهای قبل از این آگهی ها می­شود . حجم معاملات نیز با انتشار اطلاعات عمومی افزایش می­یابد .
در ایران ، بر اساس بند چ ماده 5 آیین نامه افشای اطلاعات شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مدیران شركتهای پذیرفته شده در بورس موظف هستند كه پیش بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه ماهه واقعی و یك ساله پیش بینی و حداكثر بیست روز بعد از پایان دوره سه ماهه ‏، به مدیرت نظارت بر شركتهای سازمان بورس اوراق بهادار ارسال نمایند .
از طرف دیگر محاسبه سود خالص یك بنگاه اقتصادی متاثر از روشها و برآوردهای حسابداری است . بدین لحاظ امكان دستكاری یا مدیریت سود وجود دارد . انگیزه مدیریت از دستكاری سود نیل به اهداف خویش است كه نه تنها الزاماً با اهداف سهامداران همسو نمی باشد ، بلكه در اكثر موارد نیز با آن در تضاد است . با توجه به این موارد سود به عنوان یكی از مهمترین
 
 
اهداف گزارشگری عملکرد و مبانی تعیین ارزش شركت كه در حقیقت مهمترین اهداف گزارشگری می باشد مورد تردید واقع شده و آن را مخدوش می سازد .
وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیتهای ذاتی حسابداری از جمله 1 ) نارسائی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی 2) امكان استفاده از روشهای متعدد حسابداری توسط بنگاهها موجب شده است كه سود واقعی یك بنگاه از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد و از آنجائی كه سود یكی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملكرد و تعیین كننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد موضوع كیفیت سود مورد توجه محققان و دست اندركاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته است . توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف استوار است كه سود خالص گزارش شده ، عملكرد واحد تجاری را بطور منصفانه منعكس نماید ، لیكن كاربرد سود گزارش شده در علوم دیگر به منظور تحقق اهداف خاص دیگری است . به عنوان مثال تحلیلگران مالی كیفیت سود را بدین منظور ارزیابی می كنند كه یك سطح مربوط از سود را تعیین نموده و سود خالص آتی را پیش بینی كنند و در نتیجه قیمت سهام یك شركت را تعیین نمایند ، سهامداران و سرمایه گذاران در تعیین ارزش شركت با یستی علاوه بر كمیت سود كیفیت آن را نیز مورد توجه قرار دهند .
منظور از كیفیت سود نزدیك بودن به وجه نقد با قابلیت رشد و قابلیت استمرار می باشد . به عبارت دیگر ارزش یك سهم شركت تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد . بلكه انتظارات ما از آینده شركت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد . (جهانخانی و ظریف فرد ، 1378 )
در سالهای اخیر كه بحث ارزیابی عملكرد ، مسئولیت پاسخگوئی و … جایگاه ویژه ای یافتند . این سوال مطرح می شود كه آیا سود خالص گزارش شده یك بنگاه اقتصادی متاثر از روشها و برآوردهای حسابداری است ، امكان ارزیابی عملكرد و مسئولیت پاسخگویی را فراهم نموده و می تواند توان سودآوری یك بنگاه را نشان دهد ؟ آیا بازار به كیفیت سود نیز توجه داشته است و اگر چنین است آیا كیفیت سود بر توزیع اطلاعات شركتها نیز موثر است ؟ بنابراین دستیابی به شاخصی كاربردی از كیفیت سود جهت شناسائی ، مقایسه و تعدیل كیفیت سودهای گزارش شده در شرایط كنونی از اهمیت فراوانی برخوردار است .

در این تحقیق تاثیر کیفیت پایین سود بر عدم تقارن اطلاعاتی در تاریخ پیرامون اعلام سود و قبل از انتشار اطلاعیه های سود ، مورد بررسی قرار می­گیرد.
 
3– اهمیت و ضرورت پژوهش:
اطلاعات حسابداری یكی از منابع اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی می باشد . اطلاعاتی را كه در سیستم های حسابداری برای تصمیم گیری تهیه می كنند عمدتاً در سه گروه صورتهای مالی ، گزارشهای كمی و تجزیه و تحلیل های خاص طبقه بندی می شوند . در تصمیم گیریهای اقتصادی هر یك از اطلاعات فوق می تواند به تنهایی و یا تواما و یا حتی همراه با اطلاعاتی خارج از سیستم حسابداری به كار گرفته شود . مدیران، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر استفاده كنندگان جهت انجام مسئولیتها و نقش خویش از گزارشهای مالی كه توسط سیستم مالی حسابداری تهیه می شوند استفاده
می كنند . اطلاعات این گزارش ها كه چكیده پردازش داده های متنوع می باشد ، بدون انجام تحلیل های كارشناسانه
می تواند گمراه كننده باشد ، از این رو تحلیل گران مالی با بهره گرفتن از این گزارش ها تجزیه و تحلیل های گوناگونی انجام داده و نتیجه فعالیتهای خود را در اختیار استفاده كنندگان قرار می دهند .
در شرایطی كه دستیابی به اطلاعات پر هزینه باشد ، سرمایه گذاران مجبورند از طریق برآوردهای ذهنی ، تحلیل های خود را درباره سوددهی آتی شركت ، جریانات نقدی و …. شكل دهند . در نتیجه افرادی كه اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند قادر به برآوردهای بهتری نیز خواهند بود و به دلیل این موقعیت اطلاعاتی ، بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و نوسانات قیمتهای سهام را منجر می شود . بنابراین ، اطلاعات در بازارهای سرمایه باید به نحوی باشد كه تمامی سرمایه گذاران امكان دسترسی به اطلاعات را داشته باشند. معمولاً زمانی كه اطلاعات تازه ای ( مانند اعلان سود )توسط شركتها منتشر می شود ، این اطلاعات توسط تحلیل گران ، سرمایه گذاران و سایر استفاده كنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرد و بر مبنای آن ، تصمیم گیری نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت می پذیرد . این اطلاعات و نحوه واكنش به آنها بر رفتار استفاده كنندگان ، به خصوص سهامدارن بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا كاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می گردد ، زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید ، نوسانات قیمتها را شكل می دهد . بنابراین در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات ، واكنش های متفاوتی را از سوی سرمایه­گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ، شاهد خواهیم بود كه این امر تحلیل های نادرست و گمراه كننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت.
در ارتباط با اهمیت بررسی كیفیت سود می توان اظهار داشت که كاركنان حسابداری بایستی رویه هائی را به كار گیرند كه محافظه كارانه و بی طرفانه باشد اما در عمل انگیزه های رقابتی مدیریت در انتخاب رویه ها و برآوردهای حسابداری تاثیر می گذارد . به دلیل همین انگیزه های رقابتی مدیریت، بعضی از شركتها اعداد حسابداری را به منظور برآورده كردن اهداف مدیریت دستكاری می كنند . یعنی در این زمینه، شركتها در ارائه نتایج مالی، تكنیك های مدیریت سود را بكار می برند، بنابراین شناسایی شركتهایی كه بطور قابل ملاحظه ای سودآوری واقعی خود را بیان نمی كنند به یك چالش تبدیل شده است .
برای مثال شركت انرون سیاست تامین مالی خارج از ترازنامه [4] را برای پنهان كردن زیان خود به كار گرفته بود كه این موضوع باعث رسوائی گزارشگری مالی در طول تاریخ گردید و آنهائی كه در طول این دوره در سهام شركت انرون سرمایه گذاری كرده بودند نزدیك به 100 درصد ارزش سرمایه گذاری خود را از دست داده‎‎اند .
 
 


 
4- سوابق مربوط
الف- تحقیقات خارج از کشور
جاکوبسون و اکر[5](1999) به بررسی مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و آمریکا پرداخته اند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می سازد . چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت ها و حضور گسترده سهامدارن نهادی، سهامداران ژاپنی در مقایسه با آمریکایی ها از چشم اندازهای آتی شرکت ها بهتر آگاهند .
جنیفر، فرانسیس و همکارانش[6] (2002) ارتباط بین کیفیت سود را با هزینه خاص بدهی و هزینه خاص حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار داده اند . در این تحقیق ارتباط بین هشت شاخص کیفیت سود با هزینه خاص بدهی و هزینه خاص حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از این است که شرکت هایی که کیفیت سود آن ها پایین است در مقایسه با شرکت هایی که کیفیت سود آن ها بالا است، هزینه بدهی و هزینه سرمایه سهام عادی بالاتری دارند .
­­دكو و دیچو (2002 )[7] رابطه بین كیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی را مورد بررسی قرار دادند . در این مقاله با تمركز بر نظریه و مدل كیمند و ورچیا 1991 كه تاثیر كیفیت سود را بر عدم تقارن اطلاعات می سنجد، بر اساس آزمون تجربی نمونه بزرگی از شركتها به این نتیجه رسیدند كه كیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی تا حد ماكزیممی افزایش و سپس كاهش
می یابد و در تمام موارد نتایجی یكسانی به همراه ندارد .
داگلاس اسکینر[8] (2004) به رابطه بین كیفیت سود و سودهای تقسیمی پرداختند . در این تحقیق شواهدی درباره­ی اینكه آیا سودهای تقسیمی اطلاعاتی دربارة سودهای مورد انتظار آتی و كیفیت سود بدست می دهند یا خیر ارائه شده است در این تحقیق مشخص گردید كه نقش سنتی علامت دهی سود تقسیمی كم شده است .
نیل بهاتاچریا[9] ، همانک دزائی[10] ، کومار ونکاتارامان[11](2006) عدم تقارن اطلاعاتی را در شرکتهای با کیفیت سود پایین با نمونه ای متشکل از 5931 شرکت از NYSEو نزدک مورد بررسی قرار داده اند . نتایج این تحقیق نشان می دهد كه در روزهای اطراف اعلام سود، عدم تقارن اطلاعاتی برای شركتهای با كیفیت سود پایین افزایش می یابد با این حال هیچگونه ارتباط مشخصی میان كیفیت سود با عدم تقارن اطلاعاتی در دوره غیر اعلام سود مشخص نگردید . طبق یافته های این تحقیق یكی از مهمترین پیامدهای كیفیت پایین سود عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و نقدینگی پائین تر طی دوره اعلام سود است .
 
 
 
ب- تحقیقات داخلی
احمد ظریف فرد (1378) برای اخذ درجه دكتری از دانشگاه تهران به بررسی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی كیفیت سود بنگاههای اقتصادی ایران پرداخته اند ، در تحقیق مذكور با بهره گرفتن از متون و ادبیات حسابداری و تحقیقات پیشین عوامل و عناصر مؤثر بر كیفیت سود شناسائی و پس از اعمال تعدیلاتی در این عوامل با طرح 33 سوال در دو گروه تهیه و جامعه آماری متخصصین مالی و حسابداری در بورس شركتهای سرمایه گذاری ، بانكها ، سازمان حسابرسی ، دانشگاهها ، شركتهای پذیرفته شده در بورس مورد نظر خواهی قرار گرفته اند . اهم یافته های این تحقیق عبارتند از: 1- استفاده كنندگان اطلاعات مالی از ارتباط گزارشگری اجزای تشكیل دهنده سود بر ارزیابی كیفیت سود خالص آگاه هستند. 2- عوامل سیاسی و اقتصادی جامعه بر گزارشگری اجزای تشكیل دهنده سود و در نتیجه با ارزیابی كیفیت سود مرتبط می باشند. 3- گزارشگری اطلاعات مربوط به اجزای سود ناخالص و هزینه های عمومی و اداری و اطلاعات مربوط به هزینه استهلاك، هزینه استقراض و مالیات و تغییرات غیرمتعارف هزینه های اختیاری و دارایی های جاری، ثابت و نامشهود و بدهی های جاری، غیر جاری و حقوق صاحبان سهام و اقلام غیر مترقبه با ارزیابی كیفیت سود مرتبط می باشند.
قائمی و وطن پرست (1384) به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در كاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند . یكی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شركتها نشانه ها و علایمی است كه به صورت اطلاعات و پیش بینی های مختلف از داخل آن شركتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شركتها ، اعلام سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می باشد . آنها در بررسی خود به این نتیجه رسیدند كه در طی دوره مورد مطالعه ، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلام سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلام سود می باشد . همچنین مشخص گردید كه عدم تقارن اطلاعاتی بر حجم مبادلات و قیمت سهام تاثیر گذار بوده به طوریكه در دوره قبل از اعلام سود ، حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شركتها نیز دچار نوسان شده اند . به عبارت دیگر ، سرمایه گذارن توانسته اند در دوره قبل از اعلام سود ، بازده غیر عادی كسب كنند .
امیر رسائیان (1385) برای اخذ كارشناسی ارشد دانشگاه مازندران به مطالعه رابطه اطلاعات مالی و اختلاف قیمت خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران ، به تشریح عوامل موثر بر اختلاف قیمت خرید و فروش پرداخته است و به نتایج زیر دست یافته است :

  • بین اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش سهام و درصد روزهای انجام معامله ، دفعات انجام معامله در هر روز ، ارزش بازار شرکت و تغییر پذیری سود رابطه منفی وجود دارد .
  • بین اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش سهام و حجم ریالی معاملات ، تغییر پذیری قیمت سهام و اندازه دارایی های شرکت رابطه مستقیم وجود دارد .

شاهپور اسماعیلی(1385) برای اخذ درجه کارشناسی ارشد به بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از مجموعه معیارهای ارزیابی کیفیت سود، دو معیار شامل “نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود عملیاتی” و “حجم معوقات” انتخاب و تأثیر آنها بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شدند. محقق در این پژوهش چهار فرضیه را بررسی کرده و در این فرضیه­ها کیفیت سود، حجم معوقات، اجزای اختیاری و غیراختیاری معوقات بعنوان متغیر مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده اند. بررسی فرضیه­های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در دوره زمانی 1383-1379 نشان می­دهد که رابطه ضعیفی بین کیفیت سود و بازده سهام وجود دارد. ضعف عمده این تحقیق در خصوص نحوه اندازه­گیری کیفیت سود می­باشد که تنها به دو معیار جهت ارزیابی کیفیت سود اکتفا شده است.
احمد احمدی (1386) در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “استفاده از ویژگی های كیفی اطلاعات مالی در ارزیابی كیفیت سود” اقدام به بررسی این فرضیات نموده است : 1- ضریب واکنش سود در پورتفوی شرکت هایی با کیفیت سود بالا (مربوط بودن و قابلیت اتکاء بالای سود) در مقایسه با شرکت هایی با کیفیت سود پایین بیشتر است . 2- قدرت توضیحی سود برای توضیح قیمت بازار در پورتفوی شرکت هایی با کیفیت سود بالا ، در مقایسه با شرکت هایی با کیفیت سود پایین بیشتر است . قلمرو زمانی تحقیق از سال 1375 تا سال 1384 بوده و 85 شرکت پذیرفته شده در بورس به عنوان نمونه آماری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق نتایج حاکی از آن است که ضریب واكنش سود و قدرت توضیحی سود (رگرسیون قیمت- سود) با بالارفتن كیفیت سود افزایش می یابد .
 
 
5- حدود پژوهش (در صورت لزوم)
 
قلمروی موضوعی:
قلمرو موضوعی پژوهش شامل بررسی کتب و نشریات مالی و سرمایه گذاری در خصوص مباحث تئوریکی مطرح در ارتباط با تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود، که به زبان فارسی و لاتین منتشر شده است. همچنین اطلاعات منتشره توسط بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای اطلاع رسانی تدبیر پرداز و صحرا می باشد.
قلمروی زمانی:
اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی سال های 1378 الی 1384 استخراج خواهد شد. لذا قلمرو زمانی پژوهش از سال 1378 الی 1384 خواهد بود.
قلمروی مكانی:
در این پژوهش با توجه به قابلیت دسترسی بالای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
 
فرضیه های پژوهش:
فرضیه های اصلی پژوهش به شرح زیر می باشد:
1 – عدم تقارن اطلاعاتی در دوره اعلان سود در شركتهای با كیفیت سود پایین ، نسبت به شركتهای با كیفیت سود بالا، بیشتر است .
 
2- عدم تقارن اطلاعاتی در دوره بدون اعلان سود در شركتهای با كیفیت سود پایین ، نسبت به شركتهای با كیفیت سود بالا ، بیشتر است .
 
 
6- اهداف پژوهش:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت سود پایین در عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون دوره های اعلام سود و بدون اعلام سود می­باشد.
 
 
7- خلاصه مراحل روش پژوهش:
 
مقیاس عدم تقارن اطلاعاتی :
در این تحقیق مقیاس عدم تقارن اطلاعاتی مشخص نمودن قسمت انتخاب نادرست ( گزینش زیان بار ) از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش است .
در این تحقیق درصدی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است كه در تحقیقات اخیر لی[12](1993) ، هیونگ و استول[13] (1996) ، کافمن و بسیمبندر[14](1997) مورد استفاده قرار گرفته است و به صورت زیر به دست می­آید :
[1] Artur Livitt
[2] سخنرانی در همایش توسعه بانکهای بین المللی آمریکا در سپتامبر 1997
[3] Scott, William
[4] Off- balance sheet financing
[5] Jacobson, Aaker
[6] Francis, Lafond, Olsson, and Schipper
[7] Dechow and Dichev
[8] Douglas j.skinner
[9] Neil Bhatacharya
[10] Hemang Desai
[11] Kumar Venkataraman
 
[12] Lee
[13] Huang and Stoll
[14] Kaufman and Bessembinder
 

 

این نوشته در رشته حسابداری ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.