دانلود پایان نامه ارشد:چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌زیست در هزاره سوم

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

عنوان : چشم انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و  حفظ محیط زیست در هزاره سوم

دانشگاه صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

 

 

عنوان:

چشم انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و

 حفظ محیط زیست در هزاره سوم

 

اساتید راهنما:

دكتر عبداله زاده

دکتر جهانگشای رضایی

 

 

اسفند ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

        

فصل اول(مقدمه، تعاریف و کلیات)                …………………………………………………………….. 1
1-1 مقدمه                                                                  …………………………………………………………………………. 2
1-2 تعاریف محوری                                                  …………………………………………………………………………. 2
1-2-1 چشم انداز                                                        ………………………………………………………………………….. 2
1-2-2 سیستم پویا                                                        …………………………………………………………………………. 3
1-2-3  سطح سرویس                                …………………………………………………………………………………………. 4
1-2-4 نقش های محوری معابر شهری          ………………………………………………………………………………………… 4
1-2-5  توسعه ی پایدار                                   ……………………………………………………………………………………… 5
1-2-6 محیط زیست                                  ………………………………………………………………………………………….. 6
1-2-7 فضای سبز شهری                           ………………………………………………………………………………………….. 6
1-2-8 آلودگی محیط زیست                                     …………………………………………………………………………… 6
1-2-8-1 آلودگی آب                             …………………………………………………………………………………………… 6
1-2-8-2 آلودگی خاک                           ………………………………………………………………………………………….. 7
1-2-8-3 آلودگی هوا                             ……………………………………………………………………………………………. 8
1-2-8-3-1کاهش آلودگی محیط زیست    ……………………………………………………………………………………….. 8
1-2-8-3-2  روش های کاهش آلودگی هوا             …………………………………………………………………………….. 9
1-9 جنگل                                              …………………………………………………………………………………………… 9
1-10 فرضیات تحقیق                               …………………………………………………………………………………………… 10
1-11سوالات تحقیق                                 …………………………………………………………………………………………… 10
1-12 اهداف تحقیق                                  …………………………………………………………………………………………… 10
1-13 کاربردهای تحقیق                           …………………………………………………………………………………………… 11
فصل دوم ( پیشینه و تاریخچه تحقیق)        …………………………………………………………………… 12

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

     

2-1 مقدمه                                                …………………………………………………………………………………………… 13
2-2 پیشینه و تاریخچه ی تحقیق                 …………………………………………………………………………………………… 13
فصل سوم(روش تحقیق)                          …………………………………………………………………… 16
3-1 مقدمه                                …………………………………………………………………………………………………………. 17
3-2روش تحقیق                                                        ………………………………………………………………………….. 17
3-2-1 شناخت و تعریف مسئله ………………………………………………………………………………………………………….. 17
3-2-2 مفهوم سازی مدل            ……………………………………………………………………………………………………….. 20
3-2-2-1 نقش خودروها در مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن و آلودگی هوا   ………………………………… 20
3-2-2-2 میزان اکسیژن مورد نیاز برای خودروها                                            …………………………………………… 21
3-2-2-3 آثار کاشت، توسعه و بهره برداری از جنگل های شهری                     …………………………………………… 22
3-2-2-4 میزان آب مصرفی درختان جنگلی                                                  …………………………………………… 27
3-2-2-5 چگونگی تولید اکسیژن توسط درختان                                            …………………………………………… 28
3-2-2-6 تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هرخودرو                              ………………………………………….. 29
3-2-2-7 میزان اکسیژن مورد نیاز برای هر انسان                                           …………………………………………….. 29
3-2-2-8 تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هر انسان                             …………………………………………….. 30
3-2-2-9 میزان آلودگی هوای ناشی از شهرنشینی انسان                               ……………………………………………… 30
3-2-2-10 نقش انسان                                                                  ………………………………………………………….. 31
3-2-2-11 نقش جنگل                                                              …………………………………………………………….. 31
3-2-2-12 نقش خودرو                                                            …………………………………………………………….. 32
3-2-3 تبیین و تدوین مدل                                                         …………………………………………………………….. 33
3-2-4 شبیه سازی و اعتبارسنجی                                                 …………………………………………………………….. 37
3-2-5 تحلیل سیستم و ارائه راهکار و پیشنهادات                         …………………………………………………………….. 43

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

     

3-2-6 پیاده سازی و اجرا                                                            …………………………………………………………….. 43
فصل چهارم (  بحث )                             ………………………………………………………………….. 44
4-1 عوامل اصلی ایجاد ترافیک شهری                                       …………………………………………………………….. 45
4-1-1 عابرین پیاده شهری                                                         …………………………………………………………….. 45
4-1-2 وسایل نقلیه شهری                                   ………………………………………………………………………………….. 45
4-1- 3 معماری شهری                                     ……………………………………………………………………………………. 45
4-2 شکل ها و نمودارهای حاصل از نرم افزار    ……………………………………………………………………………………… 45
فصل پنجم (  نتیجه گیری)                 …………………………………………………………………….. 58
5-1 نتیجه گیری(ویژگی های چشم انداز تعامل انسان+ جنگل+ خودرو)       ………………………… 59
5-2 پیشنهادات                                       …………………………………………………………………….. 60
5- 2-1 تفکیک سطح گذر و فضای سبز           …………………………………………………………………………………….. 60
5- 2- 2 ایجاد اختلاف ارتفاع مابین معابر          …………………………………………………………………………………….. 60
5- 2- 3 بلوک بندی در معماری شهری           ……………………………………………………………………………………… 61
منابع …………………………………………………………………………………………………………………… 63
پیوست 1 …………………………………………………………………………………………………………….. 67
پیوست 2 …………………………………………………………………………………………………………….. 68
پیوست 3 …………………………………………………………………………………………………………….. 69

 

 

1-1 مقدمه

کریستوفر الکساندر[1]، از نظریه پردازان بزرگ معاصر معماری و رئیس مرکز ساختار محیطی و استاد دانشگاه برکلی کالیفورنیا[2] معتقد است: شهر یک اثر هنری است که آفرینندگانی به تعداد جمعیتش دارد[1].

با احترام به آثار اندیشمندان شهر و شهرسازی و با توجه به بیش از پنجاه سال زندگی شهری و سه سال مطالعه درزمینه ی مباحث شهری و زیست محیطی و مشکلات ناشی از توسعه ی شهرنشینی، ایده ا ی جدید و قابل تحقق، با عنوان “چشم انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط زیست در هزاره ی سوم”  خلق گردید، تا پیشنهادی برای آشتی انسان با طبیعت و تحقق آرزوی بر حق هر انسان زنده و آینده نگر در رسیدن به زندگی پایدار در محیطی سالم و عاری از مشکلات و معضلات ترافیکی و زیست محیطی باشد.

آشنایی با تعاریف محوری برای تسهیل در مطالعه ضروری بوده و به طور خلاصه در ادامه به آنها پرداخته شده است.

 

1-2 تعاریف محوری

1-2-1 چشم انداز[3] 

چشم انداز یا دورنمای سازمان به معنای برنامه ریزی علمی برای رسیدن به آینده ای واقعی با حداکثر کیفیت برای ارائه ی خدمات در بالاترین سطح فرصت ها می باشد. و با لحاظ نمودن تمامی ریسک های موجود، اقتصادی ترین هزینه ها و استانداردترین امکانات در آن مورد توجه قرار می گیرد.

در این برنامه ریزی، انسان هایی حضور دارند که افکار و آرمانشان جزیی از افکار و آرمان سازمان است و خودشان را ماسوای سازمان نمی دانند و یقین دارند پیشرفت آنان درگرو پیشرفت سازمان و سبقت از رقیبان است و همواره سعی دارند تا با به کارگیری  مهارت ها، استعدادها و منابع، محقق كردن آن آینده را به طور جهشی آغاز كنند؛ انسان هایی که در هر رده ی سازمانی چنان تولید انرژی می کنند تا تحقق چشم انداز سازمانی در “می خواهیم به کجا برسیم” را  واقع گرایانه، محقق الوقوع و جذاب بنمایند[2].

چشم انداز، چراغ راه و شاه کلید رهبری است و تبیین آینده ی موفقیت آمیز در سبقت از رقبا در جهان هیجانی تعاملات و ماندن در قله های تحقیق و توسعه با حفظ شان و منزلت انسانی کارکنان، فقط با داشتن چشم انداز سازمانی میسر است.

[1] Christopher Alexander

2 University of California, Berkeley

[3]  Land scape

تعداد صفحه :82

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در مهندسی صنایع ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.