دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در كارائی كاركنان شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه

عنوان : بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در كارائی كاركنان شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه

مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

“وابسته به وزارت نیرو”

پایان نامه كارشناسی ارشد

مدیریت پروژه

 موضوع :

بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در كارائی كاركنان شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه

استاد راهنما :

دكتر محمدعلی سبحان اللهی

استاد مشاور:

دكتر محسن نیكورزم

بهمن 78

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده پایان نامه

 

به دلیل اهمیت و ضرورت آموزش كاركنان در سازمان و با توجه به اینكه آموزش برای گروه شغلی خاصی در آب و فاضلاب لازم الاجراء میباشد ، پژوهشی صورت گرفت كه هدف آن یافتن پاسخ سؤالاتی بود كه سؤال اصلی آن این بود دوره های آموزشی مربوط به طرح رشد و ارتقاء از دیدگاه كسانیكه دوره های مذكور را طی نموده اند و مسؤلینی كه با این افراد كار میكنند آیا اجرای طرح بر طرز تلقی شركت كنندگان در این قبیل دوره ها تأثیر داشته است یا خیر،  سپس فرضیه ای مبنی بر مؤثر بودن طرح رشد و ارتقاء در بخشهای شغلی 10 هزار و 20 هزار مطرح شد، همچنین فرضیاتی بر مبنای سؤالات فرعی به شرح ذیل مطرح گردید:

  • رابطه معنا داری میان بخش شغلی و طرز تلقی آموزش دیدگان از دوره های طرح رشد و ارتقاء وجود دارد.
  • رابطه معنا داری میان تحصیلات و طرز تلقی آموزش دیدگان از دوره های طرح رشد و ارتقاء وجود دارد.
  • رابطه معنا داری میان سن و طرز تلقی آموزش دیدگان از دوره های طرح رشد و ارتقاء وجود دارد.
  • رابطه معنا داری میان سابقه و طرز تلقی آموزش دیدگان از دوره های طرح رشد و ارتقاء وجود دارد.

این فرضیه بوسیله مطالعات نظری تأیید گشت و با بهره گرفتن از مطالعات میدانی از كارآموزان شركت كننده در این دوره ها و همچنین مسؤلینی كه با افراد آموزش دیده مذكور ارتباط كارى داشتند طی پرسشنامه اى در باره تأثیر طرح رشد و ارتقاء در چگونگی طرز تلقی ، نظر خواهی بعمل آمد.

نتیجه نظر خواهی مذكور بطور خلاصه آنستكه رویهمرفته از نظر آموزش دیده گان نسبت به مسؤلین آنها طرح رشد و ارتقاء درطرز تلقی شركت كنندگان در طرح مذكور تأثیر بیشتری داشته است.

همچنین با 99 درصد اطمینان میتوان اظهار داشت تمامی فرضیات فرعی معنا دار میباشند و نهایتاً بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.

 

فهرست:

فصل اول     كلیات
1-1- تعریف و بیان موضوع                        1
2-1- هدف تحقیق                            2
3-1- اهمیت تحقیق                            3
4-1- بیان مسائل تحقیق                            4
5-1- بیان فرضیات                            5
6-1- محدودیتهای تحقیق                        6
7-1- تعریف واژه ها                            7

فصل دوم     مبانی نظری
بخش اول – كلیات
1-2- مدیریت منابع انسانی                        8
2-2- آموزش كاركنان                            11
3-2- اهداف آموزش                            14
4-2- اهمیت و مزایای آموزش                        16
5-2- مراحل آموزش                            24
6-2- نیازسنجی یا برآورد احتیاجات اساسی در سازمان        25
1-6-2- اهداف نیازسنجی در برنامه ریزی آموزش كاركنان        25
2-6    -2- روشهای تعیین نیازههای آموزشی                27
3-6-2- ملاحظات اساسی در نیاز سنجی                31
7-2- هدفهای آموزشی و توسعه منابع انسانی                32
8-2- محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره                32
9-2- اصول یادگیری                            34
1-9-2- نظریه های یادگیری                        36
2-9-2- مروری بر چند روش آموزش                    37
3-9-2- آموزش ضمن خدمت                        49
10-2- اجرا و ارزشیابی                            52
1-10-2- روش اجرای دوره                        52
2-10-2- ارزشیابی از برنامه های آموزشی                   53
3-10-2- اهداف ارزشیابی از برنامه های آموزش            54
4-10-2- مراحل ارزشیابی از برنامه                    54

بخش دوم – تاریخچه آموزش كاركنان و طرح رشد و ارتقاء
–  مروری اجمالی بر تاریخچه آموزش كاركنان                56
–  آشنایی با طرح رشد و ارتقاء                        59

بخش سوم – مروری بر تحقیقات انجام شده
–  مروری بر تحقیقات انجام شده                    66

فصل سوم – روش تحقیق و تحلیل داده ها
1-3- روش تحقیق                            72
2-3- جامعه آماری و حجم نمونه ها                    72
3-3- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات                74

4-3- روش تحلیل آماری                        77
5-3- روایی و پایایی پرسشنامه                        79

فصل چهارم – تحلیل یافته ها
1-4- ارزیابی پاسخهای افراد آموزش دیده به سؤالات عمومی     83
2-4- ارزیابی پاسخ آموزش دیدگان و مسؤلین                90
3-4- ارزیابی فرضیات فرعی تحقیق                        168
4-4- ارزیابی پاسخ به سؤالات باز آموزش دید گا ن و مسؤلین    177

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- نتیجه گیری                             178
2-5- پیشنهادات                                181

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :105

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.