دانلود پایان نامه:ارایه یک مدل احتمالی برای مکان­یابی تسهیلات قابل تخریب در شرایط وقوع سوانح طبیعی پیش­بینی نشده

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع

گرایش : سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان : ارایه یک مدل احتمالی برای مکان­یابی تسهیلات قابل تخریب در شرایط وقوع سوانح طبیعی پیش­بینی نشده

دانشگاه علوم و فنون مازندران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان­نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی صنایع- سیستم­های اقتصادی و اجتماعی

عنوان:

ارایه یک مدل احتمالی برای مکان­یابی تسهیلات قابل تخریب در شرایط وقوع سوانح طبیعی پیش­بینی نشده

استادان راهنما:

پروفسور ایرج مهدوی

دکتربابک شیرازی

استاد مشاور:

مهندس صابرشیری پور

 

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یکی از مسایل مهم پیش روی شهرهای جهان موضوع سوانح طبیعی است. سانحه یا بحران، واقعه­ای ناگهانی است که با آسیب­های انسانی و مادی گسترده و یا زمینه بروز این گونه آسیب­ها همراه بوده و نیازمند انجام اقدامات فوری است. به طور طبیعی، اولین اقدام انسان در برخورد با سوانح عبارتست از نجات و كاهش اثرات واقعه كه با وجود زمان بسیار كم نیاز به واكنش سریع دارد.

تحقیق حاضر از دو سناریو تشکیل شده است. در سناریوی اول با ارایه مدلی پوششی سعی می­شود که تسهیلات جدید به مکان­های نامزد تخصیص داده شوند به طوری که پوشش مورد نظر بیشترین شود. در سناریوی دوم با ارایه یک مدل دو هدفی سعی می­شود که در صورت تخریب تسهیلات تخصیص داده شده در کمترین زمان و هزینه بهترین سیاست تعمیر یا جایگزینی تسهیلات آسیب دیده، اتخاذ شود. سپس با ارایه یک روش ابتکاری مدل سناریوی اول حل و جواب مدل سناریوی اول به عنوان ورودی سناریوی دوم در نظر گرفته می­شود. مدل سناریوی دوم را با روش برنامه­ریزی آرمانی فازی حل می­کنیم و با چند مساله به اعتبارسنجی مدل می­پردازیم.

کلمات کلیدی:

مکان­یابی چند تسهیلی ظرفیت­دهی شده، مدل­سازی غیر قطعی، مکان­یابی پوششی، روش ابتکاری.

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست شکل­ها…………………………………………………………………………………………………. ح

فهرست جدول­ها……………………………………………………………………………………………….. ط

فصل اول : مقدمه و كلیات تحقیق…………………………………………………………………………. 1

  • مقدمه……………………………………………………………………………………….. 2
  • ساختار پایان­نامه………………………………………………………………………….. 4

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………….. 5

    • مقدمه……………………………………………………………………………………….. 6

فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………….. 14

  • تعدادی از برچسب های سایت به صورت تصادفی