ارائه راهکار برای حل مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار

تکه هایی از متن :

ابزارگردآوری داده ها

برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از ترکیبی از روش های مختلف بهره گرفته شده است. ابتدا با بازنگری ادبیات پژوهش، ابعاد و شاخص هایی که از سوی محققین مختلف در زمینه مسائل مرتبط با اجرای پروژه های مقاومسازی، عوامل موفقیت و شکست آن و چالش ها و راهکارهای دستیابی به کیفیت در این پروژه ها، با اهمیت دانسته شده اند، شناسایی و در قالب یک چیدمان اولیه گروه بندی گردید. سپس از طریق مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران، صحت و کیفیت عوامل، مورد بحث قرار گرفت و تغییرات لازم در این شاخص ها و طبقه بندی آنها، اعمال گردید.

قابل ذکر است چون در مراحل مختلف اجرای مقاومسازی  با گرو های متفاوتی همکاری میشود برای این گرو ها بصورت جداگانه پرسشنامه تهیه شده است .(بعلت داشتن مشکلات متفاوت)

گروه اول: مشاوران مقاومسازی در قسمت مطالعات وخدمات جنبی می باشد که کارهای مطالعاتی  وگاها” نظارت عالیه ومقیم بعضی از پروژه ها را انجام می دهند .پرسشنامه این گروه در 28 بند تدوین گشته است.

گروه دوم:کارشناسان فنی که مسائل مربوط به طراحی ونظارت این پروژه ها را انجام داده اند. .پرسشنامه این گروه در 30 بند تدوین گشته است.

گروه سوم :پیمانکاران که بحث اصلی اجرا را برعهده میگیرند. .پرسشنامه این گروه در 22 بند تدوین گشته است.

 

در نهایت، سه پرسشنامه از مراحل اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی متشکل از ماکزیمم 30 عامل کلیدی که می تواند به عنوان چالش در برابر اجرای این پروژه ها در سازمان نوسازی مدارس مطرح باشد، تهیه گردید و از پاسخ دهندگان خواسته شد میزان تاثیر هریک از این عوامل را در روند اجرای این پروژه ها در  این سازمان، بیان کنند. این پرسشنامه براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت[1] تدوین گردید، که روش نمره گذاری آن برای گزینه های بسیار زیاد، ارزش 5، زیاد، ارزش4، متوسط، ارزش3، کم، ارزش2 و بسیارکم، ارزش 1، می باشد.

پس از شناسایی چالش ها، راهکارهای برداشتن این موانع، که با توجه به مطالعات و تجارب به دست آمده قبلی، شناسایی شده بودند، با 5 تن از خبرگان در سازمان، به بحث و بررسی گذاشته شدو بهترین راهکارها ارایه گردید.

[1] likret

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران: بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *