پایان نامه عمران با موضوع خرابی پیش‌رونده در سازه‌ها

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF

تکه هایی از متن :

3-45 بارگذاری و روش‌های تحلیل خرابی پیش‌رونده در آیین‌نامه UFC

 

به طور کلی در روش‌های تحلیلی UFC 2009  ]11 [برای ارزیابی پتانسیل خرابی پیش‌رونده یک سازه، از روش مسیر جایگزین انتقال بار با حذف یک عضو استفاده می‌گردد که به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود:

 

1-تحلیل استاتیکی خطی

2- تحلیل استاتیکی غیرخطی

3- تحلیل دینامیکی غیرخطی

 

در ادامه به توضیحاتی پیرامون این روش‌ها پرداخته می‌شود.

 

 

 

3-4-51 تحلیل استاتیکی خطی

 

در این نوع تحلیل بارهای مرده و زنده به صورت استاتیکی و خطی به سازه اعمال می‌گردد. امتیازات این روش صرفه‌جویی در زمان و ساده بودن آن می‌باشد. هم‌چنین به نرم‌افزار پیچیده‌ برای تحلیل نیاز ندارد و عیب بزرگ این روش در نظر نگرفتن اثرات دینامیکی و غیرخطی می‌باشد. ترکیبات بارگذاری مربوط به این تحلیل در جدول (3-5) آورده شده است]11 [.

 

جدول (3-5): بارگذاري در تحلیل استاتیکی خطی (UFC 2009)]11[

 

G1 = Ω [(0.9 or 1.2) D + (0.5L or 0.2S)]
G = (0.9 or 1.2) D + (0.5L or 0.2S)
LLAT = 0.002ΣP

 

:G1  بارهاي ثقلی افزایش‌یافته در طبقات مجاور با عضو حذف‌شده

:G بارهاي ثقلی افزایش‌یافته براي طبقات غیر مجاور با عضو حذف‌شده

😀 بار مرده    (lb/ft² or kN/m²)

:L  بار زنده (lb/ft² or kN/m²)

:S  بار برف     (lb/ft² or kN/m²)

:Ω   ضریب افزایش بار براي محاسبه عملکردهاي مختلف در تحلیل استاتیکی خطی

:LLAT     بار جانبی

:0.002 ΣP بار جانبی مفروض که بر هر طبقه اعمال می‌گردد.

:ΣP مجموع بارهاي ثقلی (مرده و زنده) که فقط بر طبقه مزبور عمل می‌کنند.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *