بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها:دانلود پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

تکه هایی از متن :

 

2-2- بارگذاری پل ها بر اساس ضوابط آیین نامه ایران

احداث شبکه راه های ارتباطی و توسعه صنعت حمل و نقل، از مهمترین عوامل پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور می باشند. معمولاً در مسیر هر قطعه راه یا راه آهن، متناسب با شرایط منطقه تعدادی پل ساخته می شود که هزینه هر واحد طول آنها دهها برابر مشابه راه و یا راه آهن متصل به آنهاست. از این رو مطالعه دقیق رفتار پل ها در برابر انواع بارهای وارده از اهمیتی ویژه برخوردار است. نظر به اینکه وسایل نقلیه عبوری از پل ها متنوع و مطالعه این سازه ها در مقابل تمامی بارهای واقعی پیچیده و حجیم می باشد، در کشورهای مختلف با پاره ای مطالعات تحلیلی و به کارگیری قواعد آمار و احتمالات، مجموعه ای از بارهای استاندارد که اثر آنها معادل بحرانی ترین حالت های ترافیک واقعی باشد، تعیین و پل های مختلف برای این بارها طراحی می شوند [7].

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.