بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

تکه هایی از متن :

 

2-4-2- ارتفاع مفید

ارتفاع مفید برای عبور وسایل نقلیه از زیر پل، که از روی آسفالت جاده تا زیر عرشه پل یا قطعات الحاقی در نظر گرفته می شود، باید معادل 5 متر اختیار شود. دستگاه های اجرایی مجاز می باشند که برحسب نوع راه، نحوه بهره برداری و نوع وسایل نقلیه ای که معمولاً از زیر پل عبور خواهد نمود، در مورد تعیین ارتفاع خاص برای یک یا چند دستگاه پل واقع بر یک محور، با ارائه توجیه فنی و اقتصادی، ارتفاع پل را تا 60/5 متر نیز اختیار نمایند. قاب ارتفاع سنج (گاباری) چند منظوره مطابق ارتفاع مفید پل، باید قبل از ورودی پل نصب گردد و انجام روکش زیر گذرها باید به نحوی صورت پذیرد که باعث کاهش ارتفاع مفید پل نگردد.

2-5- ترکیبات بارگذاری

ضرایب بار و تنش های مجاز محاسباتی، از روی آیین نامه های آشتو یا اوروکد (EURO CODE) تعیین  می شوند، اما احتمال همزمانی و ترکیبات بارگذاری به شرح زیر می توانند در محاسبات منظور شود:

 

گروه یک: مجموعه ای از بارها شامل بار مرده، اثر جریان آب، اثر کاهش وزن ناشی از غوطه وری، تغییر  شکل های تابع زمان مصالح (جمع شدگی و وارفتگی)، نشست پایه ها و فشار خاک.

 

گروه دو: شامل گره یک + بارهای بهره برداری همراه با اثر ضربه، اثر ترمز و گریز از مرکز.

 

گروه سه (الف): شامل گروه یک + اثر باد

 

گروه سه (ب): شامل گروه دو + اثر باد

گروه چهار (الف): شامل گروه یک + اثر تغییر دما

 

گروه چهار (ب): شامل گروه دو + اثر تغییر دما

 

گروه پنج: شامل گروه یک + اثر زمین لرزه

 

گروه شش: شامل گروه یک + بارهای ویژه

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.