پایان نامه عمران درباره شناسایی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

تکه هایی از متن :

 

2-20-1- آزمایش بارگذاری

آزمایش بارگذاری بر اساس نظر کارفرما به ترتیب زیر انجام می شود:

 

شرایط بارگذاری

 

آزمایش بارگذاری پل ها باید قبل از شروع بهره برداری انجام شود. حداقل سن سازه های بتنی هنگام آزمایش باید 90 روز باشد.

 

– برنامه آزمایش

 

– اعمال بارهای بهره برداری

 

– بازدید کامل از پل قبل و بعد از اعمال بارها

 

– اندازه گیری خیز عرشه پل و تراز تکیه گاه ها

 

2-20-3-  بارها در آزمایش بارگذاری

بارهای مورد استفاده در آزمایش بارگذاری شامل تعدادی کامیون یا بارهای دیگر هستند که روی سطح    سواره رو قرار داده می شوند. روی سطح پیاده رو ها باری اعمال نمی شود. کامیون های یاد شده به تعداد کافی و در امتدادهای طولی و عرضی طوری قرار می گیرند که در پل حداکثر  اثر بارهای سواره رو بر اساس این آیین نامه، با اعمال ضریب ضربه ایجاد شود.

 

قبل از شروع آزمایش ها باید سطح روی پل در وسط دهانه و روی پایه ها ترازیابی شود. بعد از اعمال بارها نیز این کار مطابق برنامه زمان بندی شده انجام می شود. در پل های یک دهانه بارگذاری روی کل دهانه انجام می گیرد و در پل های چند دهانه ابتدا بارگذاری، دهانه به دهانه و سپس در دو دهانه مجاور هر تکیه گاه اعمال می شود. در پل های قوسی در مرحله اول بارگذاری روی نصف قوس و در مرحله دوم روی نیمه دیگر، در مرحله سوم روی تمامی قوس و در مرحله چهارم روی نیمه میانی قوس صورت می گیرد. در پل های معلق و سایر پل های استثنایی باید برنامه ویژه ای برای بارگذاری تنظیم شود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.