دانلود مقالات

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی رایگان متن کامل پایان نامه مقاله تحقیق پروژه رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری رشته روانشناسی و…

دسته‌بندی نشده

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP:پایان نامه ارشد

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP

تکه هایی از متن :

2 – 4 – 3 – 1  مقاومت كششي طراحي آرماتورهاي FRP

مقاومت كششي طراحي آرماتورهاي FRP  با استفاده از رابطه زير بدست مي‌آيد:

(2-2)

ضريب كاهش مربوط به شرايط محيطي است كه بسته به نوع الياف و شرايط محيطي موجود با استفاده از جدول (2-3) به دست مي‌آيد.

مقاومت كششي ارائه شده توسط كارخانه توليد كننده آرماتور FRP كه توسط آزمايش كششي تعيين شده است، مي‌باشد.

جدول (2-3) ضريب كاهش محيطي براي الياف در شرايط محيطي مختلف [15]

متن کامل در سایت امید فایل 

شرايط محيطينوع اليافضريب كاهش مربوط به شرايط محيطي (CE)
بتن در برخورد مستقيم با خاك و آب هوا قرار نداردكربن1
شيشه8/0
آراميد9/0
بتن در برخورد مستقيم با خاك و آب هوا قرار داردكربن9/0
شيشه7/0
آراميد8/0

2 – 4 – 3 – 2  فرضيات

فرضيات اساسي براي محاسبه ظرفيت خمشي مقطع بتن مسلح با ميلگردهاي FRP به شرح زير مي‌باشد:

- كرنش در بتن و FRP متناسب با فاصله تا محور خنثي مي‌باشد (مسطح ماندن مقطع قبل و بعد از بارگذاري).

- بيشترين كرنش فشاري بتن 003/0 در نظر گرفته مي‌شود.

- از مقاومت كششي بتن صرفنظر شده است.

- رفتار كششي آرماتورهاي FRP تا لحظه گسيختگي خطي مي‌باشد.

- چسبندگي و گيرايي كامل بين بتن و FRP وجود دارد.


متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP