بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP

تکه هایی از متن :

2 – 4 – 3 – 1  مقاومت كششي طراحي آرماتورهاي FRP

مقاومت كششي طراحي آرماتورهاي FRP  با استفاده از رابطه زير بدست مي‌آيد:

(2-2)

ضريب كاهش مربوط به شرايط محيطي است كه بسته به نوع الياف و شرايط محيطي موجود با استفاده از جدول (2-3) به دست مي‌آيد.

مقاومت كششي ارائه شده توسط كارخانه توليد كننده آرماتور FRP كه توسط آزمايش كششي تعيين شده است، مي‌باشد.

جدول (2-3) ضريب كاهش محيطي براي الياف در شرايط محيطي مختلف [15]

شرايط محيطي نوع الياف ضريب كاهش مربوط به شرايط محيطي (CE)
بتن در برخورد مستقيم با خاك و آب هوا قرار ندارد كربن 1
شيشه 8/0
آراميد 9/0
بتن در برخورد مستقيم با خاك و آب هوا قرار دارد كربن 9/0
شيشه 7/0
آراميد 8/0

2 – 4 – 3 – 2  فرضيات

فرضيات اساسي براي محاسبه ظرفيت خمشي مقطع بتن مسلح با ميلگردهاي FRP به شرح زير مي‌باشد:

– كرنش در بتن و FRP متناسب با فاصله تا محور خنثي مي‌باشد (مسطح ماندن مقطع قبل و بعد از بارگذاري).

– بيشترين كرنش فشاري بتن 003/0 در نظر گرفته مي‌شود.

– از مقاومت كششي بتن صرفنظر شده است.

– رفتار كششي آرماتورهاي FRP تا لحظه گسيختگي خطي مي‌باشد.

– چسبندگي و گيرايي كامل بين بتن و FRP وجود دارد.


متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.