بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP:دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP

تکه هایی از متن :

2 – 3 – 2   عملکرد کامپوزيت هاي اليافي

الياف در بتن، نقش جلوگيرنده از رشد ترک عمل مي کنند. ميلگردهاي فلزي مسلح کننده نيز چنين تاثيري ايجاد مي کنند. چون آن ها هم مانند يک الياف پيوسته طويل عمل مي کنند. به هر حال، الياف کوتاه ناپيوسته اين فايده را دارند که مي توانند به صورت يکنواخت در بتن مخلوط شوند. الياف به مخلوط بتني اضافه مي شوند که به صورت طبيعي شامل سيمان، آب، سنگدانه هاي ريز و درشت مي باشد. الياف معمول و مورد استفاده شامل الياف فلزي، شيشه اي، پنبه نسوز و الياف پروپيلن مي باشند. در صورتي که مدول الاستيسيته الياف در مقايسه با بتن و ملات بالاتر باشد، الياف با افزايش مقاومت کششي مواد، در نقش تحمل کننده بار عمل مي کنند. افزايش نسبت طول به قطر الياف، غالبا باعث افزايش مقاومت خمشي و سختي بتن مي گردد. مقدار اين نسبت غالبا به 100 محدود مي شود. زيرا الياف بسيار طويل در داخل مخلوط عملکرد چرخشي ايجاد مي کنند و مشکلات کارآيي در بتن بوجود مي آورند. به دليل اينکه کرنش ترک خوردگي کششي ماتريس سيمان بسيار پائين تر از حد جاري شدن و يا کرنش نهايي الياف است، ترک خوردگي ماتريس سيمان در سطح پائين تري از مقاومت ماکزيمم کامپوزيت رخ خواهد داد. در مرحله بعد از ترک خوردگي، گسيختگي به جاي جاري شدن الياف و يا شکست، به صورت بيرون کشيدگي الياف اتفاق مي افتد. بنابراين در بتن هاي مسلح با الياف، شکست يک پديده مداوم است و تنها به مرحله نهايي اعمال بار ختم نمي شود. روند ترک خوردگي، در چندين مرحله متفاوت شکل مي گيرد. در مرحله قبل از ترک خوردگي مقاومت در برابر جدا شدگي کامپوزيت توسط عملکرد پل مانند الياف در سطوح ترک خورده کنترل مي گردد.

افزايش مقاومت با استفاده از الياف، درجه شکل پذيري، ادامه رفتار پس از ترک و ساده بودن و يا چندگانه بودن ترک خوردگي، بستگي به رفتار مقاومتي الياف، چسبندگي در سطح تماس ماتريس سيمان و الياف، شکل پذيري الياف، حجم الياف مسلح کننده و فاصله آن ها دارد. گستردگي و پخش شدگي و جهت الياف و شکل و نسبت طول به عرض آن ها، الياف مقاومت بالا، حجم زياد الياف، طول هاي بزرگ تر از الياف و قطر کمتر الياف مستقل از بهبود مقاومت يافته شدند.

الياف ممکن است به صورت غيريکنواخت گسترده شوند و در جهات نامشخص قرار گيرند. اثرات جهت گيري و پخش شدگي الياف، علاوه بر ديگر موارد، ممکن است وابسته به شرايط بارگذاري باشد. به عنوان يک قاعده، الياف عموما به صورت نامنظم و رندمي در حجم بتن پراکنده مي شوند. الياف يک جهته که به صورت يکنواخت در حجم بتن پخش مي شوند، بيشتر درکشش يک محوره تاثيرگذار هستند. در حالي که مقاومت خمشي به چگونگي پخش الياف و قرارگيري منظم آن ها در يک جهت و فاصله از سطح تار خنثي ممکن است بستگي داشته باشد و مقاومت برشي خمشي نياز به جهت گيري نامنظم الياف در حجم بتن داشته باشد. شکل مناسب و نسبت طول به قطر بالاتر نياز است تا يک چسبندگي مناسب بين بتن و الياف ايجاد گردد به نحوي که مقاومت گسيختگي الياف به صورت کامل مورد استفاده قرار گيرد[9].


متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.