تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

تکه هایی از متن :

    بررسی اثر سطح تراز سیال بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی

   مخازن عریض

مخازن مهار نشده

با توجه به نتایج حاصله در نمودار ‏4‑26 تا نمودار ‏4‑28 کاملا مشخص می باشد که مقادیر تنش ها چه محوری و چه حلقوی و همچنین مقادیر ارتفاع امواج و بلند شدگی کف مخزن در حالت های نیمه پر و خالی به مراتب کمتر از حالت پر می باشد. لذا مشخص می باشد که برای طراحی این نوع مخزن نیازی به در نظر گرفتن مخزن در حالات نیمه پر  و خالی نمی باشد و صرف این که مخزن در حالت پر پاسخگو باشد کفایت می نماید.

   مخازن مهار شده

نتایج حاصله در نمودار ‏4‑29 تا نمودار ‏4‑31 نشان می دهند که در حالت مهار شده نیز مانند حالت مهار نشده مقادیر تنش حلقوی در حالات نیمه پر و خالی به مراتب کمتر از حالت پر می باشد اما نکته جالب توجه این می باشد که مقادیر تنشهای حلقوی رفتار کاملا معکوسی را نشان می دهند و مقادیر بیشینه آن ها در حالت نیمه پر می باشد که این نکته می تواند در روند طراحی مخازن عریض مهار شده به عنوان یک نکته چالشی مطرح باشد.

در مورد ارتفاع امواج باید عنوان نمود مانند حالت مهار نشده مقادیر به دست آمده در وضعیت نیمه پر مقادیر به مراتب کمتری را نسبت به حالت پر نشان می دهد.

مخازن بلند

   مخازن مهار نشده

با توجه به نتایج حاصله در نمودار ‏4‑32 تا نمودار ‏4‑34 کاملا مشخص می باشد که مقادیر تنش ها چه محوری و چه حلقوی و همچنین مقادیر ارتفاع امواج و بلند شدگی کف مخزن در حالت های نیمه پر و خالی به مراتب کمتر از حالت پر می باشد. لذا این نکته به نظر می رسد که در روند طراحی مخازن بلند مهار نشده نیازی به کنترل مخزن در حالات نیمه پر و خالی نمی باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.