دانلود پایان نامه ارشد عمران :بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

تکه هایی از متن :

 

3-1- مقدمه

ترکیبات معدنی (مواد‌‌‌‌معدنی موجود در خاک)، سطوح تنش، تاریخچه تنش، مایع منفذی، شرایط زهکشی و ساختار خاک به عنوان پارامترهای مهم تأثیرگذار بر رفتار خزشی می‌باشند. اگرچه تأثیر این پارامترها به طور کامل بر رفتار خزشی خاک ماسه‌ رس‌دار مشخص نشده است، بنابراین در این مطالعه با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، تأثیر مسلح شدن خاک با الیاف ژئوتکستایل، سطوح تنش، تاریخچه تنش، فشارآب حفره‌ای بر تغییرشکل‌های خزشی مورد مطالعه قرار گرفته و مکانیسم خزشی با در نظر گرفتن لغزش‌، برخورد و تغییرشکل ذرات، شرح داده شده است.

آزمایش‌ها توسط دستگاه استاندارد تحکیم یک بعدی، تحت کنترل تنش و با فرض اینکه تغییرشکل‌های خزشی در پایان تحکیم اولیه، پس از استهلاک کامل فشار آب‌ منفذی شروع می‌شوند، انجام شده است. در این بخش جزئیات مصالح استفاده شده، روند آزمایش‌ها، آماده سازی نمونه‌ها و ساختار‌دستگاه آزمایش بیان شده است.

آزمایش ها در دو بخش، به شرح زیر انجام شده است:

1 -در بخش اول، آزمایش تحکیم بر روی نمونه‌های خاک ماسه‌ رس‌دار مسلح نشده در حالت‌های تک مرحله‌ای، چند مرحله‌ای و بارگذاری-باربرداری انجام شده و تاثیر سطوح تنش، فشارآب حفره‌ای و فشار بیش تحکیمی بر رفتار خزشی مورد بررسی قرار گرفته است.

2-در بخش دوم، آزمایش تحکیم تک‌مرحله‌ای بر نمونه‌های خاک ماسه‌ رس‌دار مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل (در درصد‌های وزنی 1/0-5/0-1%) انجام شده و تاثیر مسلح کردن خاک بر تغییرشکل‌های خزشی مورد بررسی قرار گرفته است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.