دانلود پایان نامه ارشد :محاسبه میزان تنش‌ها و جابه‌جایی‌ها در بدنه سد با اعمال فرض غیریکنواخت بودن فونداسیون در شرایط مختلف

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

تکه هایی از متن :

1-3-1-4- بارهای ناشی از حرارات:

سدهای بتنی وزنی به تغییرات درجه حرارت حساس نیستند و اثر این بارها قابل صرف نظر کردن است. در حالت کلی هر چه ضخامت سد کمتر باشد حساسیت سد نسبت به تغییرات درجه حرارات بیشتر می شود به طور مثال در سدهای قوسی بارهای ناشی از درجه حرارت از مهمترین بارهای طراحی و محاسبه هستند. مهمترین نکته ای که در مورد حرارت در سدهای بتنی وزنی مطرح است کنترل دمای بتن در هنگام بتن ریزی است زیرا حجم بتن ریزی بسیار بالا بوده و در صورت کنترل نشدن دمای ناشی از هیدراتاسیون یا گیرش بتن ترک های مخربی در بتن ایجاد می شود.

 

1-3-1-5- نیروی ناشی از رسوب:

رسوب به شکل جریان غلیظ و به صورت بار معلق به مخزن حمل می شود و در وجه بالادست سد ته نشین می شود. اگر رسوب معلق باشد به صورت یک مایع رفتار می کند و مخلوط مایع جامد دارای چگالی بین  تا  خواهد بود. فشار ناشی از رسوب با استفاده از رابطه رانکین قابل حصول است .در هر صورت این نیرو نیز در مقایسه با نیروهای دیگر کم اهمیت می باشد و در اکثر موارد قابل صرف نظر کردن است.

 

1-3-1-6- فشار یخ:

اگر دمای هوا کمتر از دمای یخبندان باقی بماند، سطح مخزن با یخ پوشیده می شود. ضخامت یخ نیز با کاهش دما افزایش می یابد .در دستورالعمل USACE ذکر شده که فشار ناشی از یخ لازم نیست در هیچ حالتی بیشتر از 5000 پوند بر فوت مکعب در نظر گرفته شود.. در اکثر کشورهای سردسیر مقدار این نیرو را برای یک متر پهنای سد در حدود 15 تا 30 تن در نظر میگیرند .این نیرو نیز از نیروهای کم اهیمت بوده و معمولا از آن صرف نظر می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.