پایان نامه ارشد طراحی بهینه لرزه ای قاب های فولادی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 طراحی بهینه لرزه ای قاب های فولادی

تکه هایی از متن :

3-5-2- روش بهینه­سازی­اکتشافی GA

الگوریتم ژنتیکی روشی برای بهینه­سازی مسائل مقید و غیر مقید، بر اساس گزینش طبیعی می­باشد، روندی که موجب تکامل بيولوژيکى است. الگوریتم ژنتیکی بصورت مکرر جمعیتی از جواب­های انفرادی را اصلاح می­نماید. در هر گام، GA بصورت تصادفی اشخاصی را از جمعیت فعلی بعنوان والد انتخاب می­کند و از آنها برای تولید فرزندان نسل بعد استفاده می­نماید. پس از تولیدمثل­های متوالی جمعیت به سمت جواب بهینه، سوق می­یابد. الگوریتم ژنتیکی، از سه قاعده مهم در هر گام، جهت تولید نسل بعدی از جمعیت کنونی استفاده می­نماید:

الف) قوانین گزینش[1]، اشخاصی بعنوان والد را انتخاب می­کنند که در جمعیت نسل بعدی سهیم می­باشند.

ب) قوانین تقاطع[2]، والدین را جهت تولید فرزندان نسل بعدی ترکیب می­کنند.

پ) قوانین جهش[3]، تغییرات تصادفی را بر والدها اعمال می­نماید تا فرزندان تشکیل شوند.

بصورت خلاصه نحوه عملکرد این الگوریتم در ادامه آورده شده است ]100[:

  1. الگوریتم بصورت تصادفی جمعیت اولیه را تولید می­کند.
  2. سپس دنباله­ای از جمعیت­های جدید تولید می­شوند. در هر گام، الگوریتم از اشخاص موجود در نسل فعلی جهت تولید جمعیت بعدی، استفاده می­کند. جهت تولید جمعیت جدید، GA به ترتیب مراحل زیر را انجام می­دهد:

الف) محاسبه مقدار هر عضو از جمعیت فعلی با استفاده از محاسبه مقدار شایستگی[4] آن.

ب) مقیاس کردن مقادیر خام شایستگی جهت بهبود دامنه آنها.

پ) گزینش اعضایی بعنوان والدین، بر اساس شایستگی آنها.

ت) بعضی از اشخاص جمعیت فعلی که مقدار شایستگی پایینی دارند، بعنوان نخبه[5] انتخاب می­شوند. شخصیت­های نخبه­ها به جمعیت بعدی وارد می­شوند.

ث) تولید فرزندان توسط والدین. فرزاندان یا با ایجاد تغییرات تصادفی در یک والد (جهش) یا با ترکیب ورودی­های بردار یک جفت والد (تقاطع) حاصل می­شوند.

ج) جابه­جایی جمعیت فعلی با فرزندان جهت تولید نسل بعد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :طراحی بهینه لرزه ای قاب های فولادی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.