پایان نامه بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

تکه هایی از متن :

 

3-6-1- استاندارد بارگذاری آزمایش تحکیم یک بعدی ASTM D2435/D2435M–11))

هدف از روش‌های این آزمایش، تعیین بزرگی و میزان تحکیم خاک‌ها در شرایطی است که نمونه خاک به صورت جانبی محصورشده، زهکشی در جهت قائم و بارگذاری به صورت پله‌ای و تحت کنترل تنش ‌باشد. معمولاً این آزمایش برای خاک‌های اشباع انجام می‌شود. اطلاعات به دست آمده از آزمایش تحکیم، به منظور تخمین بزرگی و مقدار نشست‌های کلی سازه و یا زمین خاکی استفاده می‌شود. تخمین نشست‌ها در طراحی سازه‌های مهندسی و ارزیابی عملکرد آن‌ها اهمیت دارد. نتایج آزمایش‌تحکیم به مقدار افزایش بار بستگی دارد. معمولا بار ‌محوری در هر مرحله دو برابر اعمال می‌شود. بطوریکه نسبت افزایش بار در هر مرحله به بار اعمال شده برابر 1 باشد. دلیل عمده آن این است که نتایج به صورت نیمه لگاریتمی نشان داده می‌شوند و فاصله نقاط در این صورت برابر خواهد بود. برای نمونه‌های دست نخورده، این روش بارگذاری، اطلاعاتی را به منظور محاسبه فشار بیش‌تحکیمی با استفاده از روش‌های موجود فراهم می‌کند. بسته به شرایط نمونه‌ی خاک، سایر نسبت‌های افزایش بار نیز می‌تواند اعمال شود. برای مثال نسبت افزایش بار کوچکتر از 1 معمولاً برای خاک‌ها با درجه حساسیت زیاد کاربرد دارد. نتایج آزمایش تحکیم به فاصله زمانی بین بارگذاری‌ها بستگی دارد. معمولا این فاصله افزایش بار 24 ساعت در نظر گرفته می‌شود. اما برای برخی از خاک‌ها تحکیم اولیه (زایل شدن فشار آب حفره ای) بیشتر از24 ساعت طول می‌کشد. بنابراین لازم است از روشی استفاده کنیم که زمان کامل شدن تحکیم اولیه را تعیین می کند (روش A یاB ).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.