بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي:پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

تکه هایی از متن :

5-1- مقدمه

در اين فصل به ارائه ضريب رفتارهاي بدست آمده براي مدل‌هاي مختلف پرداخته مي‌شود و سپس ضريب رفتار مناسب براي هر تراز ارتفاعي معرفي مي‌گردد. همچنين پيشنهاد استفاده از مدل‌هايي كه عملكرد بهتري از نظر لرزه‌اي دارند در ادامه آورده شده است. منظور از عملكرد بهتر لرزه‌اي از نظر ضريب رفتار و بررسي نمودار برش پايه – تغيير مكان مي‌باشد. در انتهاي اين فصل نيز خلاصه نتايج بدست آمده ارائه مي‌شود.

5-2- ضريب رفتار محاسبه شده

با توجه به جدول و نمودارهاي فصل قبل، ضريب رفتار محاسبه شده براي مدل‌هاي مختلف به صورت زير مي‌باشد:

5S – DB – M R = 7.73
5S – DB – T R = 7.8
5S – DB – B R = 7.6
5S – XB – M R = 6.9
5S – XB – T R = 7
5S – XB – B R = 6.67
9S – DB – M R = 6.53
9S – DB – T R = 6.02
9S – DB – B R = 5.88
9S – XB – M R = 5.98
9S – XB – T R = 5.77
9S – XB – B R = 5.47
13S – DB – M R = 3.65
13S – DB – T R = 4.03
13S – DB – B R = 3.78
13S – XB – M R = 4.97
13S – XB – T R = 5.46
13S – XB – B R = 5.07

 

ضريب رفتارهاي محاسبه شده براي تمامي مدل‌ها كه در فصل قبل، مدل‌سازي آن‌ها انجام شده و خروجي‌هاي مورد نياز آن به صورت جداول ارائه شده است در بالا آورده شده است. در ادامه به ارائه ضريب رفتار مناسب براي سيستم سازه‌اي دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي مي‌پردازيم.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.