بررسی روش حفاری و تزریق در کنترل نشت و جلوگیری از آبدهی – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

3-2- عملیات حفاری درسدمخزنی حوضیان

به مجموعه فعالیت های که منجر به حفرچال ونفوذدر سنگ می گردند،عملیات حفاری اطلاق می شود.عوامل متعددی وجود دارندکه قادرند به طورمستقیم یا غیرمستقیم برعملیات حفاری تاثیر بگذارند.برخی ازاین عوامل عبارتند از: خواص فیزیکی ومکانیکی توده سنگ منطقه،عوامل زمین شناسی همچون لایه بندی،چین خوردگی،ناپیوستگی وبه طور کلی عوامل تکتونیکی،مشخصات چال حفاری(قطر،عمق،اهداف)،ماشین آلات وتجهیزات حفاری و….

هدف ازحفاری درعملیات کنترل نشت آب درپی سدعبارت است ازحفرچال به منظورتزریق درتوده های سنگی وایجادیک پرده آببند یکپارچه با نفوذپذیری قابل قبول. برای این منظورضروری است که قبل ازهر اقدامی ابتداءمشخصات وطبیعت سنگ منطقه ونیزمیزان سختی وخراشیدگی سنگ ها به دقت مطالعه شده وبراساس نتایج حاصل از آن ومشخصات چال های موردنیاز،نوع سیستم حفاری ونیز ماشین آلات وتجهیزات لازم انتخاب گردد.دقت درانتخاب سیستم حفاری وماشین آلات قبل ازشروع عملیات حفاری موجب افزایش سرعت وکیفیت در دوره حفاری خواهد شد.فرآیند حفاری شامل تعیین موقعییت مکانی گمانه ها،استقرار دستگاه حفاری بروی گمانه باتوجه به زاویه و آزیموت وسپس حفاری گمانه تاعمق مورد نظربراساس مشخصات فنی تعیین شده است.سرعت پیشروی حفاری به عوامل متعددی ازجمله جنس وطبیعت توده سنگ منطقه بستگی دارد(12).

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.