بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP:پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

4-3-5- اهداف عملکردی

دلیل اصلی تعیین اهداف عملکردی در سازه ها تبیین روش های بهسازی برای آنهاست. اساسا قبل از هر عملیات بهسازی می بایست نوع عملکرد آنها در هنگام زلزله تعیین شود. سطوح عملکرد در سازه ها بر اساس پیش بینی خسارات وارده به اجزای اصلی و غیر اصلی و همچنین میزان تغییر مکان جانبی گذرا و ماندگار هنگام زلزله تعیین می شوند. البته قابل ذکر است که به دلیل متعددی از جمله:

 • عدم اطلاع دقیق از هندسه سازه
 • عدم اطلاع صحیح از ابعاد اجزای سازه
 • عدم شناخت دقیق مصالح بکار رفته
 • اطلاع ناقص از منطقه احداث سازه
 • غیر قابل پیش بینی بودن پدیده زلزله
 • مدل سازی و تحلیل به روش های ساده شده

رسیدن به سطح عملکردی مورد نظر تضمین نمی گردد.

سطوح عملکردی معرفی شده در FEMA-356 برای ساختما ن ها به شرح زیر است:

الف) سطح عملکرد 1- قابلیت استفاده بی وقفه

ب) سطح عملکرد 3- ایمنی جانبی

ج) سطح عملکرد 5- آستانه فروریزش

که معادل سطح عملکردی (Immediate occupancy)IO، LS(Life safty)،SS(Structural Stability ) در آیین نامه ATC-40 می باشد، سطح عملکرد آستانه فروریزش در FEMA-356 تحت عنوان CP(Collapse preventation) معرفی شده است.

سطح عملکرد در پل ها نیز در آیین نامه های مختلف به گونه های مختلفی تعریف شده اند. به عنوان مثال در Vision 2000 (کریمی کنزق، 1388) سطوح عملکرد به 4 دسته تقسیم شده اند:

 1. عملکرد بدون وقفه 1
 2. عملکرد با صدمات کم2
 3. عملکرد ایمنی جانی 3
 4. عملکرد نزدیک به فروپاشی4

سعیدی و همکارانش در تعیین تراز عملکردی پل ها سه سطح عملکرد به شرح زیر پیشنهاد کرده اند: (کریمی کنزق، 1388)

 1. عملکرد بدون وقفه در جریان ترافیک
 2. عملکرد با صدمات کم و ناچیز
 3. عملکرد نزدیک به فروپاشی

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.