دانلود پایان نامه ارشد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

2-3- سوابق اجرایی آببندنمودن پی سدوجلوگیری ازنشت                    

روش حفاری وتزریق جهت آببندی پی وتکیه گاه های سدهای خاکی وبتنی وایجاد دیوار آببند،پرده تزریق مورد استفاده قرار میگیرد که باتوجه به سوابق اجرایی این روش درچند سد ونیروگاه میتوان بطور خلاصه مروری بر اجرایی آن داشت.

-سد ونیروگاه کرخه:                                                                                                                                                                                                                          سد ونیروگاه آبی کرخه در 20کیلومتری شمال غرب اندیمشک در ارتفاع234 متری از سطح دریاهای آزاد وبر روی رودخانه کرخه واقعه شده است رودخانه کرخه با حوضه آبریز42581کیلومترمربع سومین رود بزرگ ایران برای آبدهی محسوب میشود.دراین پروژه به منظور کنترل نشت آب درپی سد،ایجاد یک پرده تزریق به عنوان اولین گزینه مد نظرقرار گرفت. نتیجه بدست آمده از آزمونهای تزریق در محل بیانگرعدم کارایی پرده تزریق در پی سد بود.بنابراین گزینه دیگری برای کنترل نشت آب در پی سد مورد مطالعه قرار گرفت ودر نهایت یک دیوار آببند از بتن پلاستیک به عنوان دیوار آببند اصلی در زیر سدویک دیوار آببنددرشرق نیروگاه ودرساحل چپ سدبرای کنترل نشت آب نیروگاه،طراحی واجراء شد.دیوار آببنداصلی که هم راستای محور بدنه سداست درزیرپی ودر مرکزهسته رسی سد احداث شده است.پس از آبگیری سد کرخه درسال 1378 سطح آب مخزن سد رو به افزایش نهاد.برای بررسی اثرات آبگیری سد کرخه بر سازه های مختلف طرح،یک پانل بین المللی مرکب از کارشناسان ومتخصصان خارجی وایرانی در تیرماه 1379 در محل سدتشکیل شد.طی دوره برگزاری پانل،میزان نشت آب در پی سد از نزدیک مورد تحقیق وبررسی قرار گرفت ومشخص شد که میزان نشت در تکیه گاه ها بسیار بیشتر از بخش های میانی پی است.دلیل این امر،وجودلایه های نفوذ پذیر در عمق های زیاد در محلی است که دیوار آببند احداث نشده بود تشخیص داده شد.به همین منظور و برای اتصال دیواره آببند شرق نیروگاه به دیوار آببند اصلی بدنه سد،یک پرده تزریق از طریق گالری دسترسی به هسته رسی سد طراحی و اجراء گردد.که در نهایت از روش حفاری وتزریق استفاده شده است(14و13).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.