دانلود پایان نامه ارشد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

4-3-4-1- روش محاسبه

در شرایط متعارف برای تخمین فشار باد بر پل ها می توان فرض ساده کننده زیر را در نظر گرفت:

  1. امتداد باد افقی است و شدت آن روی سطح بادگیر، در دوران بهره برداری، بدون بار ترافیک معادل 2/5 کیلونیوتن بر متر مربع خواهد بود. نیروی باد بر مرکز ثقل سطح بادگیر اعمال می شود. بار باد در دو امتداد طولی و عرضی بطور جداگانه اثر می کند، و ترکیب اثر دو امتداد لازم نیست.
  2. سطح بادگیرعرشه پل و وسایل نقلیه در امتداد عرضی، سطح نمای قائم آنها در امتداد محور طولی پل است و در امتداد طولی نصف همین مقدار در نظر کرفته می شود. در مورد پل های با عرشه متشکل از تیر مشبک، مساحت واقعی محاسبه شده برای تیر مشبک، در ضریب 5/1 ضرب می شود. در صورتی که جان پناه روی سطح پل اجرا شود، سطح بارگیر آن مشابه سطح عرشه و در صورت تعبیه نرده، سطح بارگیر مشابه تیرهای مشبک محاسبه می شود. ارتفاع سطح بارگیر وسایل نقلیه به میزان 2 متر در سراسر طول پل منظور می شود.
  3. در موارد خاص نظیر پل های معلق و ترکه ای یا پل های باریک با دهانه بزرگ که در آنها نیروی ثقلی و اینرسی محدود است و نیز در روش های ویژه اجرایی یا شرایط خاص منطقه ای به لحاظ بادخیز بودن، انجام محاسبات آئرودینامیکی با فرض امتدادهای مختلف برای مسیر باد، بنا به نظر مهندس طراح، ضروری است.
  4. سطح بادگیر پایه ها در امتداد عرضی، سطح نمای قائم آنها در امتداد محور طولی پل، و در امتداد طولی بزرگترین سطح نمای قائم (سطح واقعی پایه) در نظر گرفته می شود.

تبصره: در صورتی که زاویه مسیر باد مشخص باشد بار باد بر روی پل در امتداد واقعی در نظر گرفته می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.