دانلود پایان نامه ارشد عمران بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

5-1- مقدمه

 

 

در فصل چهارم نتایج حاصل از تحلیل در قالب اشکال، کانتورها و منحنی‌ها بیان گردید. در جهت درک بهتر این نتایج، و نیز بررسی اثربخشی راهکارهای پیشنهاد شده در تحقیق، تفسیر نتایج، بررسی نمودارها و شکل‌ها و انجام مقایسه بین حالت‌های مختلف ضروری است. در همه نمونه ها متغیرها و واحدهای یکسانی بکار برده شده است تا انجام مقایسه و بحث روی نتایج امکانپذیر گردد. در ادامه به سوالاتی که در ابتدای تحقیق با آنها روبرو بودیم پاسخ داده می‌شود و همچنین مقایسه کلی بین نتایج بدست آمده از تحلیل و نتایج آزمایشگاهی نمونه‌های مربوط ارائه می شود. مقایسه بیشتر بر روی پوش منحنی‌های هیسترسیس و نیز انرژی کل نمونه‌ها متمرکز می شود تا از یک جهت تطبیق مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی بررسی شود و از طرف دیگر مقایسه کلی و جامع بین حالت‌های مختلف مقاوم‌سازی نمونه‌ها امکانپذیر گردد. بر اساس این نتایج و مقایسه‌های جامع می‌توان پیشنهاداتی در جهت بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان ها ارائه نمود. به هر حال در این مورد باید به دو نکته مهم یعنی اقتصادی بودن راهکارها و همچنین کاربرد آسان توجه ویژه‌ای اتخاذ گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.