دانلود پایان نامه ارشد پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح تقويت شده با مصالح FRP

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

 

3-1-6-3 مدل بتن آسيب ديده پلاستيک[1]

مدل بتن آسيب ديده پلاستيک يک قابليت کلي براي مدلسازي بتن و ديگر مواد شبه ترد در انواع سازه­ها فراهم مي­کند. اين مدل بر پايه کارهاي lubliner (1989) ارائه و توسطlee  و fenves در سال(1998) اصلاح و تکميل شد. مدل بتن آسيب ديده پلاستيک برخلاف مدل­هاي ديگر Abaqus مي­تواند در هر دو تحليل implicit و Explicit بکار رود. بدليل اينکه در اين تحقيق براي مدلسازي مصالح بتن تیرها از از اين مدل استفاده شده، در ادامه مدل مذکور را به نحو مبسوط شرح مي­دهيم.

اين مدل از مفهوم آسيب­ديدگي ايزوتروپيک در محدوده خطي در ترکيب با کشش ايزوتروپيک و فشار پلاستيک جهت نمايش رفتار غيرخطي بتن استفاده مي­کند و دو مکانيزم اصلي براي شکست فرض مي­کند. ترک­خوردگي کششي و خرد­شدگي فشاري(متناسب با رفتار ترد بتن) [9].

مدل مذکور سه ويژگي اصلي بتن در ساختمان را در نظر مي­گيرد [28]:

مقاومت فشاري بزرگتر از کشش است.

زماني که وارد محدوده پلاستيک مي­شود سختي کاهش مي­يابد.

زماني که بارگذاري از کشش به فشار تغيير مي­کند بخشي از سختي، دوباره بازيابي مي­شود.

در شکل(3-10) رفتار تنش-کرنش بتن در فشار و کشش هنگام باربرداري ديده مي­شود. سختي بتن زماني که از محدوده پلاستيک باربرداري مي­شود کاهش مي­يابد(برخلاف فولاد که سختي در هنگام باربرداري با سختي اوليه برابر است).

شکل(3-11) منحني هيسترزيس بتن را نشان مي­دهد. ديده مي­شود زماني که تنش ماده از کشش به فشار تغيير مي­کند سختي بازيابي مي­شود.

همچنين براي بارگذاري دلخواه حتي بارگذاري چرخه­اي، اين مدل مناسب است (مدل smeared براي بارگذاري يکنواخت مناسب بود) و کاهش سختي الاستيک در آن با در نظر گرفتن کرنش پلاستيک هم در کشش و هم در فشار توجيه مي­گردد [9].

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.