دانلود پایان نامه درباره روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

تکه هایی از متن :

2-2 پیشینه میخ‌کوبی خاک

مبدأ اصلي روش ميخ­کوبي خاک را می‌تواند سازه نگهبان بکار رفته در حفاری فضاهای زیرزميني كه درروش تونل سازی اتریشي استفاده مي­شود دانست و تدبير به‌کارگیری آرماتورهای فولادی غير­فعال و شاتکریت [1]در نگهداری شیب‌های سنگي به اوایل دهه 1960 برمی‌گردد. از اولين موارد به‌کارگیری روش ميخکوبي خاک، پروژه تعریض راه‌آهن در نزدیکي ورسایلز فرانسه در سال 1972 بود. ازآنجاکه این روش مقرون‌به‌صرفه و سریع‌تر از دیگر روش‌های نگهداری بود، به‌سرعت در فرانسه و دیگر كشورهای اروپایي به كار گرفته شد]1.[

اولين پروژه دیوار خاک ميخکوبي شده در آمریکا در سال 1976 مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در كشورهای پيشرفته، این روش به دليل هزینه كمتر و سرعت اجرایي بالاتر به‌سرعت جایگزین روش‌های دیگر نگهداری خاک گردیده است. در اروپا دو مجموعه تحقيقاتي گسترده، درباره خاک ميخکوبي شده ثبت‌شده است. اولين مورد آن در اواخر دهه 1970 در دانشگاه كارلس روهه آلمان و دومين مورد در دهه 1980 توسط دولت فرانسه است. در پروژه تحقيقاتي فرانسه، بر روی 6 دیوار میخ‌کوبی شده در مقياس واقعي، آزمایش‌های لازم صورت گرفت، تا مبنایي برای تنظيم یک استاندارد درزمینه طراحي و اجرای این نوع سازه‌ها در فرانسه گردد. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد كه:

– عمل کرد دیوار خاک ميخکوبي شده مشابه دیوارهای حائل وزني است.

– عمق نفوذ لازم هر ميخ به داخل خاک معمول در محدوده ارتفاع دیوار قرار دارد.

الياس و یوران در سال 1990 اثر خزش [2]درازمدت خاک را در كرنش دیوارهای ميخکوبي شده بررسي كردند.]2[تامسون و میلر در 1990 اثر تركيبي میله‌های فولادی و دوغاب [3]را در عملکرد دیوارهای ميخکوبي شده به كمک ابزارهای کرنش‌سنج در پروژه‌ای در واشنگتن بررسي نمودند]3[.بایرن در سال 1992 اندركنش خاک- ميله را بررسي كرد و مقدار بار حداكثر و محل كرنش ماكزیمم را در پیش‌بینی نمود. در سال 1996 سازمان بزرگراه‌های آمریکا[4] مرجعي در ارتباط با طراحي و ساخت دیوارهای خاک ميخکوبي شده منتشر كرد، كه خلاصه‌ای از تحقيقات صورت گرفته در آلمان و فرانسه و آمریکا بود. در این مرجع، از روش تعادل حدی برای تحليل استفاده می‌شود]4[.

بریو و همکاران در سال 1997 مدل خاک مسلح شده در محل تکیه‌گاه‌های پل را شبیه‌سازی كرده و راهکارهایي را ارائه نمودند.ژانگ و همکاران در سال 2002 مدل‌سازی سه‌بعدی دیوارهای خاک ميخکوبي شده را به‌منظور پیش‌بینی حركت خاک در مراحل مختلف اجرای دیوار انجام دادند كه نتایج حاصله انطباق مناسبي با مقادیر اندازه‌گیری شده داشت]5[.

چوک و همکاران در 2005  دیوارهای خاک ميخکوبي شده در خاک‌های سست را كه تحت اثر نفوذ آب‌های سطحي قرار دارند، مدل‌سازی نمودند و به این نتيجه رسيدند كه اتصال انتهای میله‌ها به سطح دیوار نقش عمده‌ای در كاهش تغییر مکان دیوارهای خاک ميخکوبي شده در زمینه‌ای سست دارد]6[.چنگ و همکاران در سال 2008 به بررسي شيب بهينه برای سطح دیوارهای خاک ميخکوبي شده پرداختند و رابطه بين شيب خاک‌ریز با شيب میله‌ها را در حالت بهينه به دست آوردند]7[.

سيواكومار و همکاران در سال 2008 ، مدل‌سازی عددی دیوارهای خاک ميخکوبي شده را در شرایط لرزه‌ای انجام دادند، كه نتایج نشان داد كه تسلیم خاک به كمک میله‌های فولادی موجب عملکرد بهتر گودبرداری در هنگام زلزله می‌گردد. وان هو و همکاران در سال 2008 مدل‌سازی دیوارهای خاک ميخکوبي شده را به‌منظور بررسي رابطه بين نيروی بيرون كشيدگي در میله‌ها با اتساع خاک انجام دادند]8[. لي و همکاران در سال 2009 اثر فشار سربار و زاویه اتساع خاک را بر مقاومت بيرون كشيدگي میله‌ها بررسي كرده و نشان دادند كه مقاومت بيرون كشيدگي با افزایش زاویه اتساع خاک به‌طور عمده‌ای افزایش می‌یابد]9[. وی و چنگ  در 2010 روش‌های تعادل حدی و كاهش مقاومت را در مسائل مختلف مربوط به دیوارهای ميخکوبي شده، مورد مقایسه قراردادند]10[.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.