دانلود پایان نامه رشته عمران بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

عوامل ایجادمسیرهای نشت درخاکریزوپی سدخاکی 2-5-

ملکول‌های آب به دلیل وجود انرژی پتانسیلی در محیط متخلخل خاک جریان می‌یابند و طی مسیر به تدریج انرژی خود را به واسطه اصطکاک از دست می‌دهند. این پدیده نشت آب در محیط متخلخل خاک نام دارد(6و7).

2-5-1- ترک خوردگی خاکریز در اثر نشست، جمع شدگی و یا جابجایی پی و تکیه گاه ها

نشست نامساوی می­تواند سبب ترک خوردگی گردد که در بسیاری از حالات ناشی از آماده سازی غیرمطلوب پی نظیر تمیزکاری ضعیف و یا آب بندی نامناسب مناطق ترک خورده می­باشد. همچنین شکل و فرم ساختگاه سد، نظیر تفاوت در عمق رسیدن به بستر سنگی در طول محور سد می­تواند سبب ترک خوردگی گردد. تراکم خاکریز در رطوبتی کمتر از رطوبت بهینه نیز باعث جمع شدگی و ترک خوردگی در خاکریز می شود. (6و7).

2-5-2- فیلترها و زهکش های غیر موثر

فیلترها و زهکش ها می­بایست دارای دانه بندی مطلوب در محدوده­های توصیه شده باشند بطوریکه اولا نفوذپذیری را تضمین کنند، ثانیا مانع از شسته شدن ریزدانه­ها به درون خود گردند. در غیر این صورت نمی­توانند نقش خود را در هدایت و کنترل جریان تراوش ایفا کنند(6و7).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.