دانلود پایان نامه عمران :شناسایی روش های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

تکه هایی از متن :

5-2  شبکه کنترل جابجایی واقعی

پس از ارائه نتایج مربوط به داده­های شبیه­سازی شده اکنون با استفاده از مشاهدات واقعی بک شبکه کنترل جابجایی به بررسی عملکرد روش پیشنهادی می­پردازیم. مشاهدات مورد استفاده در این قسمت مربوط به یک شبکه میکروژئودزی در اطراف سد خاکی کبودوال می­باشد که توضیحات مربوط به آن در فصل قبلی ارائه شده است بنابراین در اینجا به ذکر مجدد توضیحات نخواهیم پرداخت.

 

5-2-1  نتایج بدست آمده برای روش­های تست ثبات کلی و نرم اول

این بخش شامل مراحل کشف نقاط ناپایدار شبکه میکروژئودزی احداث شده در اطراف این سد است. شبکه میکروژئودزی مورد استفاده در این تحقیق شامل شش پیلار می­باشد که از این تعداد دو پیلار در سمت چپ، یک پیلار در سمت راست و یک پیلار در بالادست سد احداث شده است. مشاهدات اپک­های اول و دوم به ترتیب در تاریخ­های 17 تا 22 دسامبر 2012 و اوایل مارس 2013، یعنی در فاصله حدود سه ماه انجام شده است.

روند کار بدین صورت است که مشاهدات بین نقاط شبکه توسط گیرنده GPS جمع آوری و سپس پردازش شده است. شبکه مشتمل بر شش نقطه مبنا (KL1, KL2, KL3, KR1, KR2, KR3) می­باشد که مورد آنالیز جابجایی قرار گرفتند. مشاهدات انجام شده بین نقاط مبنا در پیوست (ب) ارائه شده است. در ابتدا مشاهدات دو اپک به صورت جداگانه سرشکن شده و سپس توسط روش­های کلاسیک کشف نقاط ناپایدار تست ثبات کلی و مینیمم سازی نرم اول مورد آزمون قرار گرفتند. جدول (5-17)، نتایج حاصل را نشان می­دهد.

جدول 5-17  نتایج حاصل از دو روش تست ثبات کلی و مینیمم سازی نرم اول

کل نقاط شبکه KL1, KL2, KL3, KR1, K2, KR3
روش نقاط ناپایدار کشف شده نقاط پایدار
تست ثبات کلی KL1, KL3, KR3 KL2, KR1, KR2
مینمم سازی نرم اول KL1, KL3, KR3 KL2, KR1, KR2

 

مطابق با جدول (5-17)، نتایج هر دو روش یکسان بوده و در هر دو روش نقاط KL1, KL3, KR3 به عنوان نقاط ناپایدار کشف شدند. در بخش بعدی با در نظر گرفتن سه نقطه KL1, KL3, KR3 به عنوان نقاط موضوع، سه زیرشبکه را آنالیز و نتایج مربوط به هر زیرشبکه ارائه می­نماییم.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.