مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي:پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

تکه هایی از متن :

5-1 مقدمه:

ریز شمع ها در مهندسی ژئوتکنیک در دو قسمت استفاده می شوند.

اصلاح و بهسازی بر جای خاک

استفاده در بستر پی سازه ها

انجام تحقیقات گسترده در مجامع علمی– تخصصی جهان بروی ریز شمع ها و رفتار استاتیکی، دینامیکی و لرزه ای آنها و همچنین تعریف بسیاری از تحقیقات و پایان نامه های دانشگاهی و ارائة مقالات مختلف در کنفرانس های بین المللی دربارة چگونگی رفتار و معیارهای طراحی ریز شمع ها در خاک های مختلف،  نیز بیانگر افزایش استقبال جامعة مهندسی از بهره گیری از این تکنیک می‌باشد. از این رو در این تحقیق، هدف بررسی نتایج تحلیل عددی با نتایج تئوریک و آزمایش و همچنین بررسی پارامترهای موثر در طراحی ریز شمع می باشد. از این رو در فصل 1، به مرور ادبیات فنی موجود در مورد ریز شمع پرداخته شد. در فصل 2، مبانی طراحی ریز شمع ارائه شد و در فصل سوم، نرم افزار پلکسیس معرفی شد و چگونگی مدل سازی ریز شمع با این نرم افزار به دقت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت در فصل چهارم، دو مسئله ی واقعی به عنوان مطالعه موردی مطرح شد و در انتها پارامترهای موثر در طراحی شمع ارائه شد. در ادامه به بررسی نتایج حاصل از این تحقیق پرداخته شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.