پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار :پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

 

5-1 نتایج

در اين پايان­نامه يک مطالعه پارامتريک اجزا محدود بر روی رفتار دال های بتن مسلح که به اشکال مختلف با لایه های کامپوزیت های پلیمری کربنی (FRP) در مقابل انفجار مقاوم سازی شده اند انجام شد. برای رسیدن به یک آرایش مناسب و یک حجم مصرفی مناسب(FRP) که هم عملکرد سازه ای مطلوبی را نتیجه دهد و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد بیش از 100 مدل اجزا محدود دال بتنی با ابعاد گوناگون شامل(2400×600، 2400×1200، 1800×1200، 1200×1200 و 2400×1800) در نرم افزار آباکوس مدلسازی و تحت بارگذاری انفجار قرار گرفت. چند نوع آرایش پیشنهادی برای مقاوم سازی دو طرفه(نصب FRP در بالا و پایین دال) پیشنهاد شد. این آرایش ها بصورت نصب(FRP) در راستای طولی، بصورت طولی و عمود بر آن(0-90) ، با زاویه 20 درجه نسبت به امتداد طولی دال(20deg) و با زاویه 40 درجه نسبت به امتداد طولی دال(40deg). همچنین جهت برآورد کارایی(FRP) بر مقاومسازی دالها حجم مختلفی از این مصالح با افزایش تعداد لایه های بکار رفته بررسی و میزان تاثیر افزایش لایه ها بر عملکرد سیستم ارزیابی شد. در نهایت تاثیر امتداد فیبرها به عنوان عنصر اصلی باربر که وظیفه سختی و مقاومت کامپوزیت را بر عهده دارند مورد بررسی قرار گرفت. بطوری که مدل های مختلفی از دال با(FRP) که در آن جهت فیبر در هر مدل نسبت به امتداد طولی لایه(FRP) تغییر می کرد ساخته و تحلیل شد تا بهترین امتداد فیبر برای استفاده در فرایند ساخت این مصالح در کارخانه جهت مقاومسازی خمشی دالهای بتن مسلح بدست آید.

نتايج مطالعات عددي انجام­گرفته به اين شرح است:

  • تحلیل های انجام شده در این پایان نامه نشان داد که نحوه آرایش لایه های(FRP) تاثیر زیادی بر عملکرد دالها تحت بار انفجاری دارد. با بررسی هندسه های گوناگونی از لایه چینی(FRP) جهت مقاومسازی معلوم شد بهترین عملکرد مربوط به نوع آرایش 20deg(20 درجه) می باشد. دلیل این مسئله را می توان به سطح وسیعتری که نمونه 20deg تحت پوشش خود قرار می دهد نسبت داد. در واقع زمانی که از آرایش 20deg استفاده می کنیم سطح وسیع تری از ناحیه مرکزی دال توسط نوار کامپوزیت محصور شده و موجب افزایش سختی و مقاومت در آن ناحیه می شود و لذا تغییرمکان دال را کاهش می دهد. پس از این نوع آرایش مدل 0-90 پاسخ بهتری را موجب می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.