پایان نامه ارشد درباره پل های جداسازی شده با جداساز لاستیکی هسته سربی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

2-1- مقدمه

پل ها به عنوان سيستم هاي سازه اي نسبتاً ساده، جايگاه ويژه ای در ذهن طراحان سازه داشته زيرا شكل ساختاری آن ها بيان ساده اي از نياز عملكردی آن هاست. به همين علت، راه حل هاي سازه اي كه براي آن ها وضع مي شود بايد هم از لحاظ عملكرد پل و هم از جهت زيبايي تأييد شود. عليرغم سادگي سازه اي پل ها، بخصوص آن هايي كه از بتن مسلح يا بتن پيش تنيده ساخته شده اند، تحت زلزله های مختلف نتوانسته اند در سطح توقع طراحان عمل كنند. زلزله های اخير در كاليفرنيا، ژاپن و آمريكاي ميانه، نشان داد که بسياری از پل هاي طرح شده براساس ضوابط آئین نامه های زلزله، دچار خسارت های شديد و يا حتي واژگوني شدند و اين در حاليست که شدت اين زلزله ها كمتر از مقادير نظير در آئین نامه های طراحی گزارش شده است ]1[.

2-2- تعریف پل هاي مورب

پل مورب به پلی اطلاق می شود که خط عمود بر محور طولی عرشه با خط تکیه گاه زاویه غیر قائم       می سازد. بر اساس آیین نامه هاي پل سازي، چنانچه زاویه کجی پل بیشتر از 15 درجه باشد، پل در رده     پل هاي نامنظم هندسی قرار می گیرد ]2[.

امروزه به دلیل محدودیت روزافزون فضا وصرفه جویی های اقتصادی برای جلوگیری از طولانی تر شدن مسیر و افزایش ایمنی راه استفاده ازپل های مورب اجتناب ناپذیر است. موضوع مورب بودن پل باعث ایجاد رفتار متفاوت و بعضاً پیچیده در پل تحت اثر نیروهای وارد برآن خواهد شد و با توجه به بحث وقوع زلزله در دهه های اخیر كه باب جدیدی را در طراحی سازه ها گشود بحث عملكرد لرزه ای پل های مورب برپیچیدگی رفتاری آن ها افزوده است ]3[.

پل هاي مورب به دلیل خروج از مرکزیت هاي ایجاد شونده در آن ها مستعد پیچش هستند و به همین دلیل این پل ها درزلزله هاي اخیر رفتار بسیار پیچیده اي داشته اند. براي مدت زمان زیادي پل هاي مورب همانند پل هاي مستقیم بدون در نظر گرفتن بزرگی زاویه تورب و مشکلات ناشی از آن، آنالیز، طراحی و حتی ساخته می شدند. پارامترهاي طراحی وآنالیز پل هاي مستقیم و مورب ارائه شده در استانداردهاي معتبر یکسان و اثر زاویه تورب در آن ها دیده نشده بود ]4[.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.