پایان نامه درباره مقایسه رفتار سیستم های مختلف سازه ای تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقایسه رفتار سیستم ­های مختلف سازه­ ای تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی

تکه هایی از متن :

2-7  شرایط طراحی برای ساختمان های موجود وساختمان های جدید

آیین نامهUFC، بر اساس درجه اهمیت و تعداد سکنه ساختمان که به آن اشاره شد، طراح را ملزم به استفاده از یکی یا ترکیب چندروش تحلیل وطراحی که پیش تر به آن اشاره شد، می کند. این الزامات در
جدول(2-3 )آورده شده اند.

از میان روش های مختلف طراحی سازه ها در مقابل خرابی پیش رونده، آیین نامه ها معمولاً در ساختمان های با اهمیت متوسط، روش مسیرهای جایگزین را پیشنهاد می کنند. در این روش سازه طوری طراحی می گردد که اگریکی از اعضا ظرفیت باربری خود را ازدست بدهد،مسیرهای جایگزینی برای انتقال باروجود خواهد داشت و خرابی کلی اتفاق نخواهد افتاد. ازویژگی های مثبت این روش می توان به سادگی وصراحت آن اشاره کرد. در اکثر موارد کاربردی باید درجه نامعینی سازه به حدی باشد که در اثر حذف هریک ازستون هایش، همچنان پایداری خود را حفظ کند.[5]

با توجه به این نکته که اکثرمقالات وهمچنین خودآیین نامه UFC برای بحث خرابی پیش رونده این روش را پیشنهاد کرده اند، با توجه به این نکته که سازه های مورد بررسی ما ازنوع مسکونی با جمعیت کمتر از300 نفر
می باشد، درگروه II جدول2-3 قرار می گیرد ومجاز به استفاده از روش مسیرهای جایگزین می باشیم، بنابراین در این تحقیق نیز پس از توضیح چگونگی روند تحلیل در این روش، برای ارزیابی مورد برررسی در برابر خرابی پیش رونده، از این روش استفاده خواهدشد.


جدول 2-3  شرایط طراحی برای ساختمان های موجود و ساختمان های جدید

الزامات طراحی درجه اهمیت ساختمان
الزام خاصی وجود ندارد. I
استفاده ازیکی ازدو روش زیر:

·       روش اول: استفاده از روش نیروهای احاطه کننده برای کل سازه وروش مقاومت محلی ویژه برای ستون های ودیوراهای برشی گوشه ویکی مانده به آخر درطبقه اول

·       روش دوم: استفاده ازروش مسیرهای جایگزین در حالتی که ستون ویادیوار مشخصی ازسازه حذف شده است.

II
استفاده از روش مسیرهای جایگزین در حالتی که ستون ویادیوار مشخصی ازسازه حذف شده است به همراه استفاده از مقاومت محلی ویژه برای همه ستون ها ویا دیوارهای طبقه اول III
استفاده از روش نیروهای احاطه کننده به همراه استفاده از روش مسیرهای جایگزین در حالتی که ستون ویادیوار مشخصی از سازه حذف شده  است و روش مقاومت محلی ویژه برای همه ستون ها ویادیوارهای طبقه اول ودوم IV

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه رفتار سیستم­ های مختلف سازه ­ای تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.