پایان نامه عمران با موضوع سد خاکی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

  • اهمیت تحقیق

در ارتباط با اهمیت سد می­توان به ریشه دار بودن تعاریف آن در تاریخ اشاره نمود و همچنین طبقه­بندی جهانی و تعاریف بین المللی برای آن نیز از جمله مصادیق اهمیت سد می­باشد. مفهوم سد در فرهنگ فارسی وعربی آنقدر روشن است که هم در جامعه مهندسی وهم در عرف اجتماع مفهومی بی نیاز از توضیح دارد به طوری که مشتقات آن در فرهنگ ما کاملاً مأنوس است مانند سدراه،سد معبر،مسدود،انسدادوغیره.به هر حال معنای خاص آن عبارت است ازبنایی که بخشی را از بخش دیگر جدا می­کند و اغلب به مفهوم دیوار یا سازه­ای است که از حرکت آب (جزئی یا کلی) جلوگیری نماید تا آب ذخیره یا منحرف گردد(9). هر يك از سدها داراي ويژگي خاصي است و براي اهداف مشخصي نيز طراحي و اجرا مي‌شوند. بعضي از سدها براي يك هدف مشخصي مثل جلوگيري از سيلاب و تخريب شهرها و روستا‌ها ساخته مي‌شوند. و بعضي ديگر اهداف متعددي در ساخت آنها منظور شده است. در زير به اغلب اين اهداف اشاره مي‌شود كه هر کدام چه در گذشته و چه در حال براي پوشش دادن به يكي از اين نيازها و يا تركيبي از اين موارد ساخته شده يا ساخته خواهد شد.

1ـ كشاورزي (توسعه اراضي و بهبود نوع كشت)

2ـ تامين آب شرب مردم و آب مورد نياز كارخانجات

3ـ توليد برق شهري و برق صنعتي

4ـ سياحتي و گسترش صنعت توريسم

5ـ تلطيف هواي منطقه و بهبود محيط زيست

6ـ پرورش ماهي و مرغابي (توليد پروتئين)

7ـ مهار آب‌هاي سطحي و سيلاب‌هاي فصلي

8ـ رسوبگيري و جلوگيري از گسترش رسوب در اراضي پايين دست

باتوجه به اینکه نشت وتراوش سدهای خاکی از ناحیه تکیه گاهها وپی یکی ازتمهیدات ومسائل مهم درصنعت سد سازی است.برای کاهش وکنترل این نشت­ها روشهای متعددی وجود داردکه می­توان به روشهایی از قبیل:استفاده از ترانشه آب بند،دیواره آب بند،ریشه رسی،سپرفولادی،حفاری وتزریق،پتوی رسی وچاههای فشارشکن اشاره کرد.اجرای پرده تزریق باتوجه به نوع شالوده وموقعیت قرارگیری گمانه­ها،تحقیقات زمین شناسی وشناخت نوع پی به صورت­های مختلف انجام می­شود،که این عمل به منظور کاهش فرسایش ناشی از نشت،فشارهای برکنش بیش از اندازه وهدر رفتن آب از طریق درز وترکها،امتدادگسل­ها ولایه­های تراوا درسنگ پی وهمچنین به منظور اقدامات ترمیمی برای کنترل نشت انجام می­شود(7).

اهدف این پژوهش بررسی روش حفاری وتزریق در آب بند نمودن وکاهش نشت پی سد حوضیان باتوجه به مشخصات کلی این سدومشخصات پی آن وروشهای اصلاح پی ومقایسه آنها باهم وهمچنین تعیین میزان تزریق پذیری وآبگذری پی باتوجه به نتایج آزمایشات لوژن وبررسی ابزار دقیق سدحوضیان جهت تعیین رفتارابزارالکتریکی ومکانیکی نصب شده درپی این سددربحرانی ترین مقطع آن جهت تعیین فشارآب منفذی ونشت در ترازهای مختلف صورت می گیرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.