پایان نامه عمران مقایسه روش های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

تکه هایی از متن :

4-1  داده­های شبیه­سازی شده

در آنالیز جابجایی، این مساله که آیا نقاطی که با استفاده از روش­های قراردادی آنالیز جابجایی (CDA) به عنوان نقاط جابجا شده تشخیص داده شده­اند، آیا واقعاً جابجا شده­اند یا خیر. همچنین آیا نقاط جابجا شده دیگری نیز وجود دارد یا خیر مطرح می­شوند. پاسخ به این دو سوال تا زمانی که نقاط جابجا شده واقعی را در اختیار نداشته باشیم ممکن نیست. بنابراین به منظور بررسی عملکرد روش پیشنهادی آنالیز زیرشبکه در مقایسه با روش رایج آنالیز کل شبکه می­بایست نقاط ناپایدار شبکه را بطور دقیق کشف کنیم. پس می­توان از داده­های شبیه سازی شده استفاده نمود که جابجایی نقاط، میزان و جهت جابجایی را به دلخواه اعمال کرده و کاملاٌ معلوم باشد. بنابراین پس از اجرای الگوریتم­های کشف نقاط ناپایدار می­توان میزان یا درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار را تعیین کرد.

با توجه به رواج استفاده از مشاهدات GPS در شبکه­های میکروژئودزی، مشاهدات شبیه­سازی شده مورد استفاده در این تحقیق، مشاهدات طول مبنای GPS می­باشد. شبکه مورد نظر یک شبکه سه بعدی شامل 8 نقطه (پنج نقطه به عنوان نقاط مرجع یا ثابت و سه نقطه موضوع) می­باشد. برای شبکه­ای با این خصوصیات، حالت­های مختلفی در نظر گرفته شد که در فصل بعدی در مورد سناریوهای در نظر گرفته شده به تفصیل توضیحاتی ارائه شده است. همانطور که می­دانیم به منظور کشف نقاط ناپایدار مشاهدات شبکه بایستی در دو اپک مجزا برداشت شده باشد. به منظور ساخت مشاهدات شبیه­سازی شده ابتدا مشاهدات را بدون خطا محاسبه می­شود، سپس میزان خطای مورد نظر (در این تحقیق 5 میلی­متر در نظر گرفته شده است) را با توزیع نرمال به میانگین صفر و انحراف معیار 5 میلی­متر به آن­ها اضافه می­کنیم. این کار از طریق تابع randn متلب انجام می­شود. مشاهدات ساخته شده به این ترتیب مشاهدات اپک اول می­باشند. پس از ساخت مشاهدات اپک اول، در مرحله بعدی می­بایست نقطه مورد نظر را جابجا کرد و مجدداً به طریق توضیح داده شده، مشاهدات شبیه­سازی شده را برای اپک دوم خواهیم ساخت.

پس از ساخت مشاهدات شبیه سازی شده و بررسی عملکرد روش­های کشف نقاط ناپایدار، عملکرد این روش­ها در یک شبکه واقعی GPS نیز بررسی خواهد شد. بخش بعدی به معرفی این داده­ها می­پردازد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.