پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی-پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

تکه هایی از متن :

 

3-11 نقشه های ویژگی خودسازمان دهنده1

برخلاف شبکه های عصبی Feed-Forward و بازرخدادگر که اصولاً برای مقاصد تخمین و طبقه بندی مورد استفاده قرار می گیرند، نقشه های ویژگی خودسازمان دهنده (SOFM ها) عمدتاً بمنظور تخمین چگالی و یا بمنظور تجسم الگوها از یک فضای با ابعاد بیشتر در یک فضای با ابعاد کمتر استفاده می شوند. این تجسم، بدون پارامتر بوده و بواسطه ترسیم الگوهای ورودی در داخل پاسخ های گره های چیدمان شده در یک شبکه توری منظم بدست می آید.

SOFM که اساساً توسط کوهنن1 ارائه گردیده، کاربرد گسترده ای بعنوان یک روش ترسیم یا نگاشت برای داده های با ابعاد زیاد یافته است. در مقایسه با روشهای جاری، بازنمایش های داده های فضایی مبتنی بر SOFM (از قبیل ضریب هدایت هیدرولیک، شتاب، توپوگرافی و غیره) دو مزیت جداگانه را ارائه می نمایند: (1) تخمین غیر پارامتریک توزیع زمینه؛ و (2) یک بازنمایش که بطور کامل ساختار توپولوژیکی توزیعهای زمینه را حفظ        می نماید. بطور خاص تر، SOFM ها از یک لایه رقابتی از گره ها برخوردارند که در یک شبکه توری چیدمان شده و هر گره از طریق وزن های قابل تنظیم به تمامی ورودی ها مرتبط می باشد. در شروع فرایند فراگیری، این وزن ها بطور تصادفی شناسایی می شوند. وقتیکه یک الگوی ورودی (فرض کنید اندازه گیری رطوبت خاک در یک مکان) بعنوان ورودی عرضه می گردد، نخستین گام در فرآیند فراگیری یک SOFM، محاسبه یک مقدار متناظر برای هر گره در لایه رقابتی می باشد. این مقدار، میزانی را می سنجد که بدان اندازه وزن هر گره با مقادیر متناظر الگوی ورودی مطابقت می نماید. گره ای که نزدیکترین مطابقت به ورودی را داشته باشد، به عنوان یک واحد بَرنده شناسایی می گردد. وزن های روابط میانی بین واحد بَرنده و نزدیکترین همسایگان وی (در آن شبکه توری که پیشتر ذکر شد) بروز رسانی می شوند تا بیشتر با الگوی ورودی مطابقت نمایند. سپس الگوی ورودی دیگری از میان مجموعه داده انتخاب گردیده و این فرآیند آنقدر تکرار می شود تا وزن های روابط میانی از تغییر باز ایستند. حاصل این فراگیری، یک نقشه توپولوژیکی خواهد بود که در آن چگالی مماس داخلی وزنها به مقادیر داده های فراگیری  نزدیک می شود. شباهتهای میان الگوها در وزن های نورون های همسایه نگاشت می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.