کنترل نظارتی قوانین فازی با الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه:پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

تکه هایی از متن :

2-58- محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک

برای اینکه تشخیص دهیم چه موقع الگوریتم از اجرا متوقف شود، از شیوه‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد. به عنوان نمونه می‌توان همگرا شدن کل جمعیت را در نظر گرفت و یا اینکه فاصله ارزیابی (برازندگی) بهترین فرد جمعیت از متوسط ارزیابی‌ها (برازندگی‌ها) را در نظر گرفت که در این حالت باید از حد مشخصی کوچکتر باشد، یا مقدار تابع هدف از حد مشخصی بیشتر باشد یا می‌توان تعداد نسل‌های مشخصی را به عنوان محک اختتام در نظر گرفت.

در موارد زیر نیز الگورینم می تواند متوقف شود:

 • اگر با پیشروی الگوریتم هیچ نوع بهبودی مشاهده نشد خواه الگوریتم جواب دلخواه را پیدا کرده باشد و یا اینکه در مینیمم محلی گیر کرده باشد.
 • اگر مقدار میانگین تابع هدف به ازای تعدادی تکرار به مقدار خاصی رسیده باشد.
 • الگوریتم به تعداد ثابتی از نسل‌ها رسیده باشد.
 • بیشترین درجه برازش فرزندان حاصل شود یا دیگر نتایج بهتری حاصل نشود.

2-59- انواع الگوریتم‌های ژنتیکی

الگوریتم‌های ژنتیک تکامل طبیعی را در سطح ژن و کروموزوم شبیه‌سازی می‌کنند. عملکرد غالب در تولید نسل جدید، پیوند کروموزوم هاست، گرچه جهش در ژن‌ها نیز به عنوان یک عملکرد ثانوی به کار می‌رود.

انواع بسیاری برای آن شناخته شده است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:

 • الگوریتم ژنتیک سری
 • الگوریتم ژنتیک موازی
 • الگوریتم ژنتیک آشفته
 • الگوریتم ژنتیک هیبرید
 • الگوریتم ژنتیک خودسازمان
 • الگوریتم ژنتیک زایشی
 • الگوریتم ژنتیک حالت دائمی

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.