اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها-دانلود پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

6-2- جمع بندی

نتایج حاصل از این مطالعه به شرح زیر می­باشد

  • به طور کلی درصد متوسط تغییرات بارش در حوضه آبریز سد دز در تمام سناریوها در ماه‌های دسامبر، ژانویه، فوریه و مارچ کاهش را نشان داده و در مابقی ماه‌ها با افزایش بارندگی رو‌به‌رو هستیم، به طوریکه بیشترین افزایش درصد متوسط تغییرات بارش مربوط به ماه می سناریوی B1 (120%).
  • میانه تغییرات دمای حداقل و حداکثر، در تمامی ماه­ها افزایش دما را نشان می­دهد و بیشترین درصد افزایش میانه دمای حداقل حوضه مربوط به ماه جولای تحت سناریوی B1 و A2 بوده که مقدار آن برابر 9/0 و 8/0 درجه سانتیگراد است. بیشترین درصد کاهش میانه دمای حداقل حوضه در ماه ژانویه و تحت سناریوی B1رخ می‌دهد و مقدار آن 8/0درجه سانتیگراد می­باشد.
  • داده های دمای حداکثر نیز افزایش را در دوره آتی را نسبت به دوره پایه نشان می‌دهد. بیشترین درصد افزایش میانه دمای حداکثر حوضه مربوط به فصل تابستان و ماه می تحت سناریوی A1B و A2 بوده که مقدار آن برابر 2/1 درجه است و بیشترین میزان درصد کاهش دمای حداکثر در ماه دسامبر و فوریه و تحت سناریوی B1 و به مقدار 2/0 درجه سانتیگراد رخ می‌دهد.
  • با بررسی نتایج بدست آمده از شبیه سازی رواناب ورودی به مخزن سد دز توسط مدل بارش- رواناب IHACRES، مشخص گردید که مدل IHACRES در منطقه مطالعاتی مورد نظر عملکرد خوبی داشته است. ضریب نش در مرحله واسنجی 717/0 و در مرحله صحت سنجی برابر 681/0 می‌باشد. همچنین با استفاده از این مدل میزان شاخص خطای MARE در مرحله واسنجی 05/0 و در مرحله صحت‌سنجی برابر 68/0 محاسبه گردید که این نتایج عملکرد مناسب مدل بارش – رواناب را نشان می‌دهد.
  • بررسی نتایج تغییرات رواناب ورودی به مخزن در دوره آتی نشان می­دهد که، میزان رواناب دراز مدت ورودی به مخزن سد دز در مقیاس ماهانه در دوره آتی (2030-2017) تحت هر سه سناریو مورد بررسی در ماه‌های دسامبر، نوامبر، سپتامبر، آگوست، جولای و جون افزایش داشته در حالی که در مابقی ماه‌ها با کاهش رو به رو بوده است. حداکثر میزان تغییرات افزایشی رواناب دوره آتی نسبت به پایه در ماه جولای بوده و درصد تغییر مربوطه برابر با 5/27 می‌باشد و حداکثر میزان تغییرات کاهشی رواناب در ماه فوریه بوده که مقدار مربوطه برابر با 7/11- می‌باشد.

با توجه به جدول مقادیر شاخص تأمین آب، مشاهده می‌شود که در دوره آتی تحت سه سناریوی A1B، B1 و A2 با کاهش شاخص تأمین آب نسبت به دوره مشاهداتی مواجه هستیم و مقدار متوسط سالانه شاخص تأمین در سه سناریو حدود 7/1 تا 7/5 نسبت به دوره پایه کاهش می‌یابد.

  • بررسی نتایج مدل بهره‌برداری از مخزن نشان می­دهد که استفاده از منحنی فرمان در دوره آتی موجب کاهش شاخص تأمین آب می­گردد که میزان این کاهش به شرح زیر می­باشد:

 

  • میزان تغییرات درصد این شاخص در دوه مشاهداتی بین 1/31 و 6/127 بوده در حالی که به طور کلی این مقدار در دوره آتی در سه سناریوی مذکور بین 9/27 و 2/125 می‌باشد.

در نهایت باید گفت که نادیده گرفتن اثر تغییر اقلیم و استفاده از نحوه بهره‌برداری از مخزن دوره پایه برای دوره آینده، موجب کاهش درصد تأمین تخصیص تعریف شده می­گردد. لذا سازگاری با تغییر اقلیم از طریق تولید منحنی فرمان برای شرایط متغیر می­تواند در بهبود عملکرد مخزن موثر باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.