بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

4-3-2-  شبیه سازی بارش رواناب

به منظور بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر رواناب و بررسی اثر آن در چگونگي بهره‌برداری از مخزن، استفاده از مدل­های بارش- رواناب جهت شبيه سازي رواناب حوضه ضروری می­باشد که در این بخش به آن پرداخته می­شود. مدل­های شبیه سازی هیدرولوژیکی اغلب به دو دسته مدل­های مفهومی و مدل های آماری تقسیم بندی می­شوند. مدل­های مفهومی به آن دسته از مدل­ها گویند که رابطه بین پیش‌بینی کننده­ها و پیش‌بینی‌شونده را با استفاده از روابط فیزیکی برقرار می­سازند. مدل­های آماری همانطور که از نام آن­ها برمی­آید، با استفاده از روابط آماری، نگاشتی بین پیش‌بینی‌کننده­ها (متغیرهای مستقل) و پیش‌بینی شونده (متغیر وابسته) ایجاد می­کند. تفاوت اصلی مدل­های مفهومی در مقایسه با مدل‌های آماری در این است که مرحله واسنجی آن­ها با استفاده از روابط آماری یا فیزیکی نبوده بلکه با استفاده از اطلاعات مبتنی بر تجربیات و مشاهدات قبلی صورت می­گیرد (کارآموز و عراقی نژاد، 1384).

در این تحقیق از مدل هیدرولوژیکی نیمه مفهومی برای برقراری ارتباط بین اطلاعات هواشناسی (دما، بارش) و جریان رودخانه استفاده شده است تا عملکرد مدل در شبیه سازی رواناب ورودی به سد مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین ترتیب از مدل نیمه مفهومی IHACRES استفاده می‌شود. در ادامه به توضیح ساختار مدل­ مذکور پرداخته می‌شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.