تعیین اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

 4-4-4-2- روش های بهینه سازی و برنامه ریزی تکاملی

 

جهت استخراج سیستم‌های بهره‌برداری از مخازن دو روش اساسی وجود دارد: (1) شبیه‌سازی[1] و (2) بهینه‌سازی[2] (لاکس، 1981). مبنای روش شبیه‌سازی برای شناسایی جواب‌های نزدیک به بهینه، بر آزمون و خطا استوار است و همچنین این روش قادر به تعیین جواب‌های بهینه مسأله مورد نظر نمی‌باشد و مزیت آن‌ها در مواجهه با مدل‌های دارای روابط ریاضی و در‌نظر‌گرفتن کلیه قیودات، اهداف مورد نظر سامانه یا کمینه یا بیشینه شوند. در این روش‌ها فرضیاتی در ساختار و قیودات در نظر گرفته می‌شود تا نقیصه روش‌های شبیه‌سازی را جبران نمایند.

به طور کلی، در مدل‌های بهینه‌سازی کلیه گزینه‌های تصمیم‌گیری ممکن، می‌توانند جست‌و‌جو شوند در صورتی که در شبیه‌سازی تعداد محدودی از این گزینه‌ها بررسی می‌شوند (لاند و گزمن[3]، 1999). همچنین، روند یافتن جواب بهینه مسأاله، با توجه به پیچیدگی‌های حاکم بر مسائل منابع آب، به خصوص مسائل به شدت مقعر، گاه با مشکل روبرو است. جهت رفع این مشکل استفاده از روش‌های تکاملی[4] و فراکاوشی گسترش یافته است. این روش‌های بهینه‌سازی یا به طور مستقیم جهت بهره‌برداری بلند مدت به کار گرفته می‌شوند و یا می‌توان از آنها جهت استخراج قواعد بهره‌برداری به هنگام استفاده نمود.

الگوریتم های فراکاوشی

به دلیل پیچیدگی‌ها و مشکلات مختلف در حل برخی مسائل بهینه‌سازی، تلاش‌های گسترده‌ایی جهت استفاده از الگوریتم‌های تصادفی و تقریبی صورت گرفته است. به طور خلاصه میتوان مشخصه‌های اساسی روش‌های تکاملی را به صورت زیر بیان نمود:

  • هدف اصلی این الگوریتم‌های حل تقریبی، کاوش‌های موثر و کارا در فضای جستجو به جای یافتن جواب‌های بهینه (نزدیک به بهینه) میباشد.
  • این الگوریتم‌ها اغلب تقریبی و غیرقطعی می‌‌باشند، اما ممکن است با استفاده از راهکارهایی، از گیر افتادن در محدوده‌ایی محصور در قسمت‌هایی از فضای جستجو رهایی یابند.
  • این روش‌ها با الهام از طبیعت و با مشارکت مفاهیم متفاوتی از حوضه‌های مختلف از جمله ژنتیک، هوش مصنوعی و … ابداع شده اند.
  • روش های تکاملی سیاست ها و راهکارهایی هستند که فرآیند جستجو را هدایت مینمایند.

این الگوریتم‌ها را میتوان به دو دسته کلی الگوریتم‌های بهینه‌سازی تکاملی و برنامه‌ریزی تکاملی تقسیم نمود. در ادامه به بررسی اجمالی هر دو دسته پرداخته می‌شود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.