دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیر احداث سدهای کوتاه بر تغییرات در شیب آبراهه ها

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

2-2 تحقيقات صورت گرفته در خارج از کشور

Cheng (1989) اثر قطع درختان کاج در حوضه آبخيز Beet Infsted در جنوب انگليس را بر روي تغييرات جريان رودخانه مورد ارزيابي قرار داد. نتايج ارزيابي ايشان نشان داد که بعد از قطع درختان در رودخانه Camp Creek جريان ماهانه و سالانه و جريان اوج سالانه افزايش يافته است. همچنين اهميت قطع درختان بر روي افزايش جريان رودخانه به طور واضح مشاهده گرديد.

Suwanwerakamtorm (1994) به ارزيابي تأثير تغيير کاربري اراضي بالادست حوضه آبخيز روي الگوي سيلاب در نواحي پايين دست حوضه با استفاده از مدل HEC-1 و سامانه اطلاعات جغرافيايي پرداخت. در اين بررسي از پنج متغير بارش، نفوذ، رواناب سطحي، مساحت حوضه و عوامل رونديابي به عنوان ورودي به سيستم استفاده و هيدروگراف­هاي سيل در قبل و بعد از تغييرات سطح جنگل­کاري حوضه را شبيه­سازي نمود. نتايج نشان داد که تغييرات کاربري اراضي در بالادست حوضه در بالا آوردن تراز سيلاب در اراضي پايين­دست حوضه نقش اساسي داشته است، چرا که با کاهش مساحت جنگل، رواناب حوضه اصلي و زيرحوضه­ها بيشتر شده است.

Walker (1994) تأثير عمليات مديريتي مختلف در سه حوضه آبخيز در ايالت Illinois آمريکا را ارزيابي نمود. ايشان از آمار به دست آمده طي سال­هاي 1981 تا 1984 و از چندين روش آماري پارامتري و غير پارامتري براي آزمايش تغيير در کيفيت آب و براي ثبت رسوب بهره گرفته است. روش­هاي آماري مورد استفاده، نقش بهترين عمليات مديريتي به کار رفته را در تقليل رسوب، بي­اثر ارزيابي کردند.

Satterhund (1996) با محور قرار دادن حفظ محیط زیست و پایدار سازی تولیدات گیاهی، دامی و آب در حوضه های آبخیز، توسعه اجتماعی و اقتصادی آبخیزها تاکید داشته وبا تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که طرح های آبخیزداری که در تطابق با افزایش منطقی تولیدات و ارائه خدمات اقتصادی به آبخیزنشینان و بهره برداران از تولیدات آبخیزها به ویژه آب در عرص ههای پایین دست و رفع مسائل اجتماعی توام با احیا و توسعه آبخیزها نباشد نمیتوانند طرحی موفق قلمداد شوند.

Kochenderfer (1997) با ارزيابي و بررسي­هاي تغييرات ناشي از مديريت جنگل در طي سال­هاي 1979 تا 1989 در آبخيزهاي 39 و 40 هکتاري در ويرجينياي غربي، تغييرات قابل توجهي در دبي اوج فصلي و حجم رواناب مشاهده نمود و در پايان پيشنهاداتي براي مديريت جنگل ارائه کرد تا حداقل رواناب سطحي ايجاد گردد.

Danbney (1998) در ايالت New Jersy در آمريکا به ارزيابي تأثير پوشش گياهي در وضعيت هيدرولوژيکي حوضه پرداخت. بر اساس يافته­هاي حاصل از اين تحقيق مشخص شده است که پوشش گياهي بسياري از جنبه­هاي چرخه هيدرولوژي مانند تبخير، مقدار نفوذ باران و مقدار رواناب را تغيير مي­دهد.

Wang و همکاران (1998) با ارزيابي اقتصادي طرح حفاظت خاک در حوضه­هاي آبخيز در کشور تايوان، اظهار داشته­اند که به دليل عدم توانايي کمّي کردن و کمبود آمار و اطلاعات، همواره درصد کمي از سود را مي­توان محاسبه نمود. در روش استفاده شده توسط ايشان، شاخص سود و کاهش رسوب توليد شده، مدّ نظر قرار گرفت.

Radwan (1999) در اردن اقدام به بررسی نقش اقدامات مختلف آبخیزداري با استفاده از مدل آنالیز سیلاب نموده است که نتایج آن بیانگر تقلیل دبی پیک و حجم سیل تا حدود زیادي بوده است.

Hjelmfelt (1999) در حوضه آبخيز Goodwater Creek اثر نوار پوشش گياهي را بر روي رواناب و بار رسوب، با استفاده از يک مدل توزيعي و اساساً فيزيکي ارزيابي نمود. اين بررسي نشان داد که تغيير پوشش گياهي آبراهه از پوشش نامتراکم طبيعي به علف متراکم موجب کاهش رواناب و رسوب مي­گردد.

Simonovic (1999) با پرداختن به مباحث اجتماعي و بحث مديريت سيلاب، به ارزيابي عمليات­هاي کنترل سيلاب بر اساس معيارهاي اجتماعي پرداخت. وي با نظر به اين که معيار اقتصادي همه تأثيرات سيلاب را مي­تواند ارزيابي کند، اعلام نمود که فعاليت­هاي کيفي و کمي تاثيرات اجتماعي در هر مرحله از فرايندهاي مديريت سيلاب دخالت کرده و در کاهش خطرات سيلاب نيز موثر خواهد بود.

Radwan و همکاران (1999) با استفاده از مدل آناليز سيلاب تهيه شده براي منطقه Petra در اردن، به بررسي نقش اقدامات مختلف کنترل سيلاب، شامل جنگل­کاري، تراس­بندي، سدهاي ذخيره­اي و کنترلي و ترکيب آنها با يکديگر پرداختند و نتايج شبيه­سازي سيلاب با استفاده از مدل HEC-1، نمايانگر تقليل دبي اوج و حجم سيلاب تا حد 70 درصد بوده است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.