دانلود پایان نامه ارشد تعیین عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

تکه هایی از متن :

5-1- نتیجه گیری

1- افزایش برش پایه به علت وجود مهاربند کمانش تاب، به صورت خطی بوده و درصد تغییرات برش پایه بعلت افزودن مهاربند به قاب، با افزایش طبقات به صورت کاهشی است. با این وجود با افزایش تعداد طبقات از میزان تاثیرگذاری مهاربند کمانش تاب کاسته می­شود اما افزودن مهاربند در هر تعداد طبقه­ای موجب افزایش ظرفیت باربری قاب می­شود؛ کمترین افزایش با 304% افزایش برش پایه می­باشد که نشان دهنده تاثیر مثبت مهاربندهای کمانش تاب در افزایش برش قابل تحمل توسط قاب می باشند.

2- با افزایش تعداد طبقات، تغییرمکان بام یا دریفت سازه افزایش می­یابد. افزودن مهاربندهای کمانش تاب به قاب خمشی موجب کاهش تغییرمکان سازه و در نهایت کاهش دریفت می­شود. با افزایش تعداد طبقات از میزان تاثیرگذاری بادبند کمانش تاب کاسته شده و به میزان کمتری موجب کاهش تغییرمکان حداکثر خواهد شد اما با این حال در هر حالت استفاده از این نوع مهاربند، تغییرمکان بام نسبت به قاب خمشی کاهش می­یابد.

3- با افزایش تعداد طبقات بر میزان انرژی جذب شده قاب افزوده می­شود. همچنین افزودن مهاربندهای کمانش تاب نیز موجب افزایش انرژی جذب شده قاب می­شود، این افزایش با افزایش تعداد طبقات کاهش می­یابند؛ این افزایش قابل توجه در انرژی جذب شده موجب تمایل به استفاده از این مهاربندها در سازه­های بلندمرتبه در مناطق لرزه خیز می­شود زیرا باعث افزایش قابل توجه در میزان انرژی جذب شده می­شوند و درنتیجه کارایی کلی سیستم بهبود می­یابد.

4- با افزایش تعداد طبقات از شکل­پذیری سازه کاسته می­شود. همچنین افزودن مهاربندهای کمانش تاب به طور کلی موجب کاهش شکل­پذیری نسبت به قاب خمشی شده و این کاهش در بیشترین مقدار خود برابر با 6/18% می­باشد. می­توان گفت افزودن مهاربندهای کمانش تاب موجب سخت­تر شدن سازه خواهند شد.

5- در هر دو حالت (مهاربند در جهت X و Y) استفاده از مساحت بیشتر بادبند موجب افزایش ظرفیت باربری قاب شده است. افزایش در ظرفیت باربری در قاب X (قاب 4 دهانه و مهاربند در وسط) نمود بیشتری نسبت به افزایش ظرفیت باربری در قاب Y (قاب با 4 دهانه و مهاربند در کناره­ها) از خود نشان می­دهد. افزایش برش پایه در قاب X با مقطع A نسبت به همان قاب با مقطع B، به طور میانگین 49% است؛ و همین افزایش در قاب Y به طور میانگین 6/39% می باشد. همچنین به نظر می­رسد استفاده از مهاربندهای کمانش تاب در قاب­های میانی عملکرد بهتری از خود نشان داده است.

6- در قاب Y تغییرمکان­های قاب حاوی بادبند با سطح مقطع A کمتر از همان قاب با بادبندهای با مقطع B می­باشند که نشان دهنده تاثیر مثبت مساحت بالاتر بادبند در کاهش تغییرمکان­ها می­باشد. این رفتار در قابی که مهاربندها در میانه دهانه جاگذاری شده بودند مشاهده نشد. در نتیجه می­توان گفت علاوه بر مساحت بادبندهای کمانش تاب، نحوه قرارگیری آنها نیز از پارامترهای تاثیر گذار بر رفتار سازه می­باشد.

7- با افزایش تعداد طبقات بر میزان انرژی جذب شده سازه افزوده می­شود. این افزایش برای زمانیکه مهاربندها در دهانه میانی قرار دارند نسبت به حالتی که مهاربندها در دهانه کناری جاگذاری شده­اند به میزان 33/29% بیشتر است.

8- به طور کلی بادبندهای کمانش تاب با سطح مقطع B عملکرد بهتری در شکل­پذیری سازه نسبت به مهاربندهای با مقطع A دارند. همچنین در قاب­هایی که بادبندها در میانه قاب قرار داده شده بودند، شکل­پذیری بیشتر از زمانی بود که بادبندها در دهانه­های کناری قرار داشتند. این افزایش به طور میانگین برای بادبندهای با سطح مقطع A، 22% و برای بادبندهای با سطح مقطع B، 3/16% افزایش بود.

9- با افزایش تنش تسلیم مصالح مهاربند، برای قاب­های در جهت X به طور میانگین برش پایه 33/7% افزایش و برای قاب­های در جهت Y، 3/6% افزایش از خود نشان داد.

10- با افزایش تنش تسلیم مصالح مهاربند، تغییرمکان قاب­های در جهت X و Y به طور متوسط به ترتیب به میزان 12/9% و 33/7% کاهش داشتند.

11- انرژی جذب شده با افزایش تنش تسلیم مصالح بادبند، در قاب­های جهت X و Y به ترتیب 3/4% و 63/4% کاهش از خود نشان دادند.

12- با افزایش تنش تسلیم مصالح بادبند، شکل­پذیری قاب­های جهت X به طور متوسط 73/11% کاهش و برای قاب­های جهت Y به طور متوسط 1/18% کاهش داشتند.

13- عدد ضریب رفتار برای قاب های خمشی با مهاربند کمانش ناپذیر با عدد ضریب رفتار ارائه شده در آیین نامه 2800 برای قاب خمشی ویژه برابری خواهد کرد که در این پایان نامه ضریب رفتار برابر 66/10 محاسبه شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.