پایان نامه ارشد عمران توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

5-1 نتیجه گیری

در این پایان­نامه، آسیب­پذیری لرزه­ای یکی از تیپ ­های ساختمانی رایج در سطح کشور، یعنی سازه­های فولادی دارای سیستم قاب خمشی ویژه با تعداد طبقات 5، 8 و 12 که برروی خاک نوع III واقع شده­اند، بررسی شد و برای این سازه­ها منحنی شکنندگی تولید شد.

منحنی شکنندگی، احتمال فراگذشت آسیب سازه از یک سطح آسیب مشخص را براي چندین سطح خطر از جنبش هاي لرزه اي زمین بیان می­کند. در منحنی شکنندگی، احتمال وقوع هریک از حالات خرابی معرفی شده در مقابل مقادیر مختلف PGA مورد بررسی قرار می­گیرد.

برای بررسی آسیب ­پذیری سازه­ ها با استفاده از منحنی شکست، لازم است که یک شاخص آسیب در نظر گرفته شود. در اینجا جابجایی جانبی نسبی طبقات ( DRIFT ) به عنوان شاخص آسیب در نظر گرفته شد و حالات مختلف خرابی از روی مقدار DRIFT تعریف و بررسی شد.

در این پژوهش از حالات خرابی معرفی شده در دستورالعمل HAZUS استفاده شد که این حالات خرابی عبارتند از: حالت خرابی جزئی (Slight)، حالت خرابی متوسط (Moderate)، حالت خرابی گسترده (Extensive) و حالت خرابی کلی یا کامل (Complete).

به این منظور مدل­ ها بصورت دو بعدي در نرم­افزار OpenSees  مدلسازی شدند. 10 رکورد زلزله از مناطق مختلف جهان که برروی خاک نوع III اتفاق افتاده اند، انتخاب شدند و هر یک از این رکوردها از مقدار 0.1g تا 1.5g با فواصل 0.1 مقیاس شدند (یعنی در حالت کلی 150 رکورد زلزله تولید شد)و سپس هر یک از مدل ­ها تحت این رکورد های زلزله تحت تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی  قرار گرفتند. سپس مقادیر بیشینه­یDrift  برای هریک از مدل­ ها، تحت هر یک از رکورد­ های زلزله بدست آمدند.

سپس با استفاده از روابط موجود برای محاسبه­ی احتمال شکست و استخراج ضرایب مورد نیاز از دستورالعمل HAZUS، برای هر یک از مدل­ها احتمال وقوع هر یک از حالات خرابی در هر مقدار PGA به دست آمد

می توان نتایج زیر را استنباط نمود:

  1. در حالت کلی با افزایش PGA شکنندگی افزایش می یابد.
  2. برای مقادیر پایین تر PGA سرعت تغییرات در احتمال رسیدن یا فراگذشت از یک حالت خرابی بیشتر از مقادیر بالاتر PGA می باشد. به عبارت دیگر شیب منحنی شکست در مقادیر کمتر PGA بیشتر و در مقادیر بالاتر PGA کمتر است.
  3. در مدل های فولادی، با افزایش تعداد طبقات، شکنندگی افزایش می یابد..
  4. در مدل­های فولادی تفاوت شکنندگی بین مدل های 8 و12 طبقه آن چنان زیاد نیست و در هر 4 حالت خرابی منحنی این مدل­ها به هم نزدیک هستند. اما منحنی شکست مدل 5 طبقه تفاوت بیشتری با دو مدل دیگر دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.