پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر سدهای کوتاه آبخیزداری بر میزان رسوب تولیدی در سد نهند

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

1-7-1-1  هيدرولوژي سيلاب [1]

اگر هيدرولوژي را به طور عام علم بررسي چرخه آب در طبيعت تعريف کنيم، هيدرولوژي سيلاب به آن بخش از اين علم گفته مي­شود که عمدتاً پديده سيلاب و به ويژه مقادير آن را در زمان و مکان تعريف مي­کند.

1-7-1-2  مهار سيلاب [2] 

مهار سيلاب به اقدامات مديريتي، آبخيزداري و مهندسي رودخانه گفته مي­شود که به تنهايي و يا به صورت مجموعه­اي از اقدامات به منظور حفاظت در مقابل سيل و کاهش خطرات و به حداقل رساندن خسارات آن مورد استفاده قرار مي­گيرد.

اساسي­ترين هدف مهار سيلاب عبارت از کاهش يا حذف خسارات اجتماعي ، اقتصادي، و زيست­محيطي ناشي از وقوع احتمالي سيل به ويژه از نظر جاني و مالي آن تا حد ممکن مي­باشد. علاوه بر کاهش خسارات در حين وقوع، جبران صدمات و خسارات حاصل از وقوع سيل نيز در حد مقدور در حيطه عمل اين موضوع قرار مي­گيرد. به اين ترتيب مهار سيلاب را مي­توان به انجام اقداماتي اعم از سازه­اي[3] و غيرسازه­اي[4] تلقي نمود که موجب حذف يا کاهش اثرات زيان­ بار سيلاب شود.

هدف از مهار سيلاب، کاهش خسارات به حداقل ممکن با توجه به امکانات فني و مالي است. به همين دليل امروزه و به ويژه در متون استراليايي عموماً به جاي مهار سيلاب از اصطلاح کاهش خسارات سيلاب[5] استفاده مي­شود.

1-7-2  آبخيزداري [1]

تعاريف مختلفي از آبخيزداري ارائه گشته که نمونه­هايي از اين تعاريف عبارتند از:

آبخيزداري عبارت است از برنامه­ريزي و مديريت آبخيز، براي جلوگيري از به هم خوردگي وضعيت آبخيز (خاک، گياه و اراضي) و حفظ آن با اجراي طرح­هاي مختلف در آبخيز (ضيايي، 1380).

آبخيزداري عبارت از فرآيند تنظيم و اجراي اقداماتي به منظور اداره منابع يک آبخيز براي فراهم آوردن محصولات و خدمات بدون آسيب رساندن به منابع خاک و آب مي­باشد. در آبخيزداري معمولاً بايد عوامل اجتماعي، اقتصادي و سازماني مؤثر در داخل و خارج آبخيز را نيز در نظر گرفت (شنگ، 1376).

آبخيزداري اعمال مجموعه تمهيدات و تغييراتي در کاربري اراضي، پوشش گياهي و ساير اقدامات سازه­اي و غيرسازه­اي است که در يک حوضه آبخيز انجام مي­شود تا به اهداف مديريت آبخيز نايل شود.(تعریف )

از آنجا که حوضه آبخيز، يک نظام توليدي متشکل از عوامل طبيعي و انساني است، مديريت حوضه آبخيز را بايد در شمار آن دسته از عوامل قرار داد که به منظور ساماندهي عوامل در راستاي تحقق اهداف مصوب توسعه، مي­کوشد تا توازن و تعادل محيط­زيست را پشتيباني و حفاظت کند (Gregersen و همکاران، 2007).

به سخني ديگر آبخيزداري را مي­توان فرايند برنامه­ريزي، تدوين و تکميل مجموعه اقداماتي در حوضه منابع طبيعي، کشاورزي و انساني دانست که آرمانش دست يابي به منابع مورد نظر و مطلوب براي جامعه بدون لطمه خوردن به منابع آب و خاک است. البته برخي آبخيزداري را محدود به مديريت آبراهه­ها، سرشاخه­ها و رودخانه­ها تلقي کرده­اند، در صورتي که پاره­اي ديگر از صاحب­نظران مفهوم آبخيزداري را تا حد مديريت جامع سرزمين گسترش داده­اند.

در هر صورت تعريف کلي آبخيزداري که در مورد آن اجماع نسبي وجود دارد عبارت است از: «آبخيزداري فرايند شناخت، سياست­گذاري و تنظيم يک مجموعه اقدامات در ارتباط با حفظ و احياء منابع و بهره­برداري معقول از منابع يک حوضه بدون اثرات زيان بار در محيط طبيعي است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.