پایان نامه درباره ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل ها

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

2-1- هدف از تحقيق و اهداف آن

 

در حين وقوع زلزله تنها ساختمان ها نيستند كه تحت تاثير نيروي زلزله قرار مي گيرند پل ها هم در اين بين به عنوان سازه هاي مهم تحت تاثير تحريكات لرزه اي قرار مي گيرند. در هر كشوري راه و راه آهن به عنوان شريان هاي حياتي يك كشور، از اهميت بسيار بالايي برخوردار هستند. در زمان جنگ و يا بحران هاي ديگر مثل زلزله اين راه ها به عنوان اصلي ترين راه ها براي كمك رساني محسوب مي شوند و در صورتي كه دچار آسيب شوند جايگزين كردن آنها كاري بسيار مشكل است. لازمه‌ي استفاده‌ي بي‌وقفه از اين نوع سازه ها اين است كه خسارت‌‌هاي وارده به آنها به حداقل ميزان ممكن كاهش يابد، به طوري كه بدون محدوديت ترافيكي قابل بازسازي مجدد باشد. بررسي‌ها اينگونه نشان مي‌دهد که پل‌هاي ساخته شده در چند دهه اخير ضعف‌هاي عمده‌اي در طراحي و اجرا دارند. اين پل‌ها معمولاً به صورت ثقلي طراحي شده و ضوابط خاص لرزه‌اي در آنها لحاظ نشده است. از طرفي بر خلاف سازه‌هاي مسکوني، به منظور عملکرد بي وقفه پل‌ها بعد از وقوع زلزله بايستي شرايط بهره برداري را داشته باشند. در طراحي بسياري از پل هاي گذشته به دليل نبود دانش طراحي لازم در زمان ساختشان، اثرات تخريبي زلزله در نظر گرفته نمي شد. وقوع شكست و خرابي هاي متعدد در زلزله هاي گذشته در كشور هاي مختلف نظير 1995 كوبه ژاپن[1]، 1994 نورثريج  كاليفرنيا[2] در ايالات متحده، نشان دهنده مقدار آسيب پذيري اين سازه ها در برابر زلزله بود. از آنجا كه در قرن گذشته زمين لرزه هايي كه در ايران به وقوع پيوست اكثراً در محدوده شهر هاي بزرگ نبوده است و همچنين از آن سو كه پل ها توسط نهاد هاي دولتي و تحت نظارت بهتري نسبت به ساختمان هاي معمولي طرح و اجرا مي گردند خوشبختانه تاكنون شاهد خرابي هاي شديد از اين نوع سازه ها در ايران نبوديم اما بررسي پل ها در سطح تهران مشخص كرده است در صورت وقوع زمين لرزه هاي نسبتاً شديد آسيب ديدگي اين پل ها دور از انتظار نيست.

با توجه به مطالب فوق بهسازي رفتار لرزه اي پل هاي موجود را مي توان از جمله اقدامات بسيار موثر در كاهش هزينه ها و تلفات ناشي از زلزله در نظر گرفت مقاوم سازي لرزه اي شامل دو گام اساسي، بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي موجود و سپس بررسي روش هاي ارتقاي رفتار لرزه اي مي باشد. اين بررسي ها علاوه بر كاربردشان براي مقاوم سازي لرزه اي سازه هاي موجود، با مشخص كردن نقاط ضعف سازه، وسيله موثري در جهت افزايش دانش طراحي لرزه اي و بهبود كيفيت طراحي و اجراي سازه هاي جديد فراهم مي آورند. قبل از اينكه روش هاي مقاوم سازي لرزه اي را براي يك سازه به كار بريم بايد دانست كه سازه در كدام قسمت و با چه كيفيتي آسيب پذير است. جهت تشخيص اين آسيب پذيري نيز روش هاي گوناگوني وجود دارد كه در كل به دو دسته روش هاي كيفي و روش هاي كمي تقسيم بندي مي­گردند. در حقيقت هدف از ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي، تعيين ميزان خطر لرزه اي طبقه بندي شده اي است كه با استفاده از نتايج كمي، پل را تهديد مي كند.

هدف از اين تحقيق جمع آوري اطلاعات در خصوص ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي يكي از پل هاي شهر تهران مي باشد همانطور كه مي دانيم لزوم انجام مطالعات ارزيابي آسيب پذيري و همچنين بهسازي پل ها كه به عنوان سرمايه ملي مطرحند، خصوصا براي پل هايي كه با آيين نامه هاي قديمي طرح و اجرا شده اند امري حياتي است. ولي از آنجا كه انجام اين گام ها براي تمام انواع پل ها امكان پذير نيست طي اين تحقيق برخي روش هاي مهم و كاربردي جهت مقاصد ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل ها تشريح مي شود. فرآيند ارزيابي و گام هاي انجام آن در بسياري از پل ها مشابه است، لذا با استفاده از برخي تشابهات درروند ارزيابي تحليلي پل ها، نتايج اين تحقيق را  مي توان در برخي موارد كه ذكر خواهد شد به پل هاي بتني با سيستم عرشه دو عنصري و ستون های قابی شکل تعميم داد. اين موضوع جاي تحقيق بسيار دارد و شايسته است تا محققين، افق هاي باز تحقيقاتي را به صورت دقيق و تفصيلي ادامه دهند تا با شناخت ضعف پل ها و اجراي  طرح هاي بهسازي لرزه اي، هنگام وقوع زلزله شاهد آسيب ديدگي هاي شديد اين سازه هاي حساس نباشيم.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.