بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

4-3-13- بررسی فرایندهای ژئوشیمیایی حاکم بر آبخوان بابل – بابلسر

در مطالعات هیدروژئولوژیکی که بر روی منطقه­ای وسیع با تعداد زیاد چاه­های قابل دسترس انجام   می­گیرند، مشکلات عدیده­ای برای نمایش و پردازش داده­های بدست آمده، وجود دارد. از روش­های متداول در بررسی­های هیدروژئوشیمیایی، ترسیم نقشه­های هم­میزان پارامترهای کیفی آب، به منظور بررسی توزیع مکانی و زمانی متشکله­های شیمیایی آب­زیرزمینی محدوده می­باشد. لذا در مورد مقایسه نقشه­های  هم میزان توزیع نقاط نمونه­برداری اهمیت زیادی دارد (آپلو و پست­ما 1994، 536)[1].

از پارامترهای معمول جهت شناخت و بررسی کیفی آب­زیرزمینی یک منطقه می­توان به آنیون و  کاتیون­های محلول، باقیمانده خشک، هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم، pH و غیره اشاره نمود. در این تحقیق نیز از متوسط داده­های کیفی دو دوره مرطوب و خشک پارامترهای مذکور، مربوط به چاه­های مشاهده­ای دشت بابل- بابلسر (دوره آماری 11 ساله)، جهت بررسی کیفیت آب مصرفی براساس جداول استاندارد، دیاگرام­های کیفی، تهیه نمودارها و نقشه­های مورد نیاز، استفاده شده است.

 

4-3-14- بررسی نقشه­های هم­میزان آنیون محدوده بابل- بابلسر

جهت تهیه نقشه­های مورد نظر، اطلاعات لازم با فرمت مناسب به محیط GIS منتقل شده و با توجه به دیگر نقشه­های موجود در پایگاه اطلاعاتی تفسیر دقیق­تری صورت گرفته است. همانطور که در فصل قبل اشاره شد، نمکهای محلول در آب به صورت کاتیون و آنیون تجزیه می­شوند. آنیون­ شامل مجموع غلظت یون­های کلر، سولفات، کربنات و بی­کربنات می­باشد. نقشه­های هم­میزان کلر و سولفات در دو دوره اردیبهشت و مهر ماه رسم شده­اند.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.