تعیین تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

2-15-2 تراوش پایدار

شرایط تراوش پایدار پس از برقرار شدن جریان دائمی آب ایجاد می شود. در این حالت تنش های موثر و فشارهای آب حفره ای به مقادیر حدی رسیده و ثابت می مانند و به حالت تعادل رسیده اند (تحکیم یافته اند). این شرایط در سدهای بزرگ حدودا پس از گذشت دو تا سه سال حاصل می شود. تحلیل عددی حالت تراوش پایدار به روش تنش موثر انجام می شود. در حالت تراوش پایدار هرچه از بالادست به سمت پایین دست میل می کنیم نیروی نشت و گرادیان افزایش می یابد و در حالت حدی ، عموما کنترل پایداری شیب بالادست در شرایط تراوش پایدار لازم نیست و شیروانی پایین دست در شرایط بحرانی قرار می گیرد. به روش اجزاء محدود می توان هر دو نوع تحلیل تنش موثر و تنش کل را انجام داد و نتایج این دو تحلیل با یکدیگر هم ارز هستند. در روش تحلیل تنش موثر ، دو معادله دیفرانسیل تعادل و پیوستگی جریان بطور همزمان حل می شوند و تنش های موثر و فشارهای آب حفره ای را نتیجه می دهد. در روش تحلیل تنش کل ، فقط معادله دیفرانسیل تعادل حل می شود و تنش های کل بدین وسیله بدست می آید. فشارهای آب حفره ای نیز می تواند از معادله دیفرانسیل لاپلاس به روش اجزاء محدود یا رسم شبکه جریان حاصل شود.

در هر دو روش تحلیل از پارامترهای مقاومتی  که از آزمایش سه محوری تحکیم یافته – زهکشی شده (CD) یا تحکیم یافته – زهکشی نشده (CU) با اندازه گیری فشار آب حفره ای بدست آمده اند ، استفاده می شوند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.