دانلود پایان نامه ارشد عمران درباره بابل – بابلسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

3-10-2- کل مواد جامد محلول (TDS)

کل مواد جامد محلول (باقیمانده خشک)، مجموع وزنی مواد جامد محلول در آب است ولی شامل رسوبات معلق، کلوئیدها و گازهای محلول نمی­شود. کل مواد جامد محلول برحسب میلی گرم در لیتر یا ppm بیان می­شود و با هدایت الکتریکی رابطه مستقیمی دارد.

تقسیم­بندی­های مختلفی بر اساس TDS در مورد آبهای زیرزمینی ارائه شده است. 2000،USEPA حداکثر غلظت کل جامدات محلول (باقیمانده خشک) را برای آب آشامیدنی 500 میلی­گرم در لیتر توصیه نموده است، ولی در صورتی­که منبع آب دیگری موجود نباشد، آب­های دارای غلظت­های دو برابر و حتی سه برابرفوق نیز مورد استفاده قرار می­گیرند. در مقادیر آبی با TDS بالای 1000 میلی­گرم در لیتر طعم آب به­ نحو قابل ملاحظه­ای افت نموده و بد طعم می­گردد و موجب رسوب­زایی در لوله­های آب، هیترها و برخی وسایل خانگی می­گردد. فریز و چری در سال 1979 آب­زیرزمینی را بر اساس کل مواد جامد حل شده تقسیم­بندی نموده­اند (فریز و چری 1979، 485)، (جدول3-2). آب­زیرزمینی محدوده بر اساس این تقسیمات نیز مورد بررسی قرار گرفته شده است.

 

جدول (3-2): طبقه­بندی آب براساس باقیمانده خشک

رده آب کل مواد جامد محلول (pmm)
آب شیرین <1000
آب لب شور 10000- 1000
آب شور 100000 – 10000
آب خیلی شور 100000<

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.