دانلود پایان نامه عمران شناسایی تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

3-2-2 روش های تعادل حدی و روش های عددی ( اجزاء محدود )

دو روش عمده تحلیل یک سد خاکی عبارتند از : روش تعادل حدی و روش اجزاء محدود.

تحلیل تنش و تغییر شکل بیانگر یک مسئله پیچیده مکانیک محیط های پیوسته است که عملا تا قبل از بوجود آمدن روش اجزاء محدود غیر قابل حل باقی مانده بود. از روش های دیگر می توان روش تفاضلات محدود را نام برد که با توسعه روش اجزاء محدود غیر قابل حل باقی مانده بود. از روش های دیگر می توان روش تفاضلات محدود را نام برد که با توسعه روش اجزاء محدود اینک به عنوان حالت خاصی از آن به شمار می آید ، زیرا ماتریس حاصله از ضرایب معادلات روش تفاضلات محدود در صورت استفاده از المان های ساده در روش اجزاء محدود ، با این روش یکسان است ولیکن در مورد مسایل تحکیم که در آن برای پارامتر زمان از تفاضلات محدود و برای تقسیم محیط از اجزاء محدود استفاده می شود [2].

تا قبل از سال 1970 میلادی برای طرح سدهای خاکی منحصرا از روش تعادل حدی استفاده می گردید. هدف این روش ها یافتن عددی به عنوان ضریب اطمینان می باشد که به وسیله مرگنسترن و سانگری (1978) بصورت زیر تعریف شده است :

” ضریبی که پارامترهای مقاومتی خاک می توانند کاهش یابند به صورتی که شیب در حالت تعادل حدی در طول سطح مفروض قرار گیرد”[5].

ضریب اطمینان نقش دوگانه ای ایفا می نماید :

الف- عدم اطمینان در تحلیل و  برآورد پارامترهای مقاومت خاک ، فشار منفذی ، وزن خاک و هندسه سد را جبران می نماید.

ب- بطور غیر مستقیم تغییر شکل ها را کنترل و محدود می نماید.

به هر صورت این روشها اطلاعی راجع به مقدار تغییر شکل ها در حالت سرویس و یا آغاز گسیختگی و گسترش آن نمی دهند. حتی با وجود پارامترهای مقاومتی صحیح ، ضرایب اطمینان در این روش دست بالا یا دست پایین تخمین زده می شود و تنها در حالت های کمی خاص می تواند حلی دقیق ارائه دهد. اخیرا روش اجزاء محدود برای مدل نمودن نحوه گسترش گسیختگی و محاسبه ضریب اطمینان بکار گرفته شده است ولی این روش نسبتا گران می باشد. مبانی روش های تعادل حدی به قرار زیر می باشد :

الف) فرضیات راجع به شکل و موقعیت یک سطح سیستماتیکی لغزش محتمل در شیب های بالادست و پایین دست.

ب) اطلاعات راجع به پارامترهای مقاومتی خاک پی و خاک مورد استفاده در ساختمان سد.

ج) در صورت محاسبه بر اساس تنش موثر ، فرضیاتی راجع به مقدار و نحوه توزیع فشارهای منفذی.

د) فرضیاتی راجع به نحوه توزیع تنش ها در طول و بالای سطح لغزش مفروض.

ه) استفاده از تعادل استاتیکی به منظور بررسی تعادل توده لغزنده در طول سطح لغزش فرض شده.

روش های مختلف مورد استفاده در روش تعادل حدی اساسا در موارد زیر با یکدیگر اختلاف دارند :

الف)  فرضیات راجع به سطح لغزش (دایره ای ، گوه ای ، نامشخص و غیره)

ب) استفاده آنها از تعادل ديناميكي

این روش ها اغلب به خاطر نارسایی های تئوریک آنها مورد انتقاد قرار گرفته اند. رایت و همکاران این انتقادات را در سه مورد زیر خلاصه نمودند [7]:

الف) استفاده از فرضیات دلخواه به طوری که نحوه توزیع تنش های نرمال بر روی صفحه لغزش فقط از راه تعادل ديناميكي بدون توجه به مشخصات تنش – تغییر شکل خاک می توان بدست آید.

ب) بیشتر روش های حدی ضریب اطمینان را برای کلیه قطعات یکسان فرض می نمایند ، بدون آنکه دلیلی مبنی بر درستی آن ، به غیر از حالت گسیختگی ، وجود داشته باشد.

ج) بعضی از این روش ها (روش معمولی و اصلاح شده بیشاپ) کلیه شرایط تعادل ديناميكي را برآورده نمی سازند.

رابت و دیگران درستی انتقادات فوق الذکر را با مقایسه نتایج حاصل از روش بیشاپ اصلاح شده و اجزاء محدود برای یک سری شیب ساده مورد بررسی قرار دادند. توزیع تنش نرمال بر روی سطح لغزش برای دو روش ، خصوصا برای شیب های نسبتا مسطح و چسبندگی کم یکسان بودند. در این مطالعات فرض آنها همگن بودن بدنه سد بوده و نتایج آنها را نمی توان برای سدهای با مقطع مختلط صحیح دانست.

به طور کلی می توان گفت که روش اجزاء محدود می تواند با فراهم آوردن اطلاعات راجع به نحوه گسیختگی به عنوان مکمل روشهای حدی عمل می کند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.