پایان نامه عمران درباره جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

 2-6 روشهاي بررسي پايداري ديناميكي سد

امروزه روشهاي مختلفي براي بررسي پايداري ديناميكي سدهاي خاكي وجود دارند. از ميان اين روشها مي توان به روشهاي تعادل حدي ، روشهاي آناليز حدي ( حد بالا و پايين در تئوري پلاستيسيته ) و روشهاي اجزاء محدود اشاره كرد.

سدهاي خاكي را از لحاظ خصوصيات بدنه مي توان به سه نوع مطبق (ناحيه بندي شده ) ، ديافراگمي و همگن تقسيم بندي نمود. هريك از اين نوع سدها داراي خصوصيات خاصي هستند و بنا به نظر طراح و وابسته به مورد مي توانند استفاده شوند. ملاحظات عمده در طراحي سدهاي خاكي عبارتند است از كنترل نشت از بدنه ، پايداري شيب ها ، هندسه مناسب براي بدنه سد و تعيين ارتفاع آزاد مناسب .

روشهاي معمول آناليز پايداري شيبها در سدهاي خاكي به شرح ذيل آمده است :

2-6-1 روشهاي تعادل حدي

اين روش با فرض معيار گسيختگي موهر- كلمب در امتداد يك سطح لغزش دايره اي يا گوه اي مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين روش ضريب اطمينان پايداري متاثر از انتخاب صحيح زاويه نيروهايي است كه بر قطعات توده لغزنده وارد مي شود.

تحليل پايداري براي سدهاي خاكي عموماً به روش تعادل حدي انجام مي شود. هر زمان كه كل نيروهاي رانشي در طول هر سطحي در ميان بدنه سد يا در ميان سد و پي آن ، از كل نيروهاي مقاوم در طول همان سطح تجاوز كند ، گسيختگي رخ مي دهد. عموماً مسير سطح لغزش روي يك مقطع عرضي به طور تقريبي و بصورت يك كمان يا يك دايره يا دو – سه خط مستقيم نمايش داده مي شود. تحليل پايداري با در نظر گرفتن سطوح مختلف احتمالي و محاسبه ضريب اطمينان پايداري در مقابل گسيختگي براي هريك از اين سطوح انجام مي گيرد. ضريب اطمينان بصورت نسبت كل مقاومت برشي موجود به كل نيروهاي برشي رانشي تعريف مي شود و آن سطح لغزش كه داراي كمترين ضريب اطمينان باشد ، سطح لغزش بحراني ناميده مي شود. روش قطعات و روش بلوك لغزنده دو روش بسيار مرسوم براي اجراي تحليل هاي تعادل حدي هستند[4].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.