بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

 چکيده:

يكي از مشكلات مهم در طراحي لرزه اي و اجراي ساختمان ها وزن مرده قابل توجه بكار رفته در آن است. از اين رو درصورت استفاده از بتن سبكي كه داراي خواص مكانيكي مطلوب باشد، امتيازات قابل توجهي را ميتوان به دست آورد كه از جمله آن كاهش در بار مرده و نيروي زلزله می باشد که در نهايت به اقتصادي شدن طرح منجر خواهد شد. با توجه به اينكه در بتن سبك به خاطر پايين بودن وزن مخصوص اين نوع بتن از مقاومت كمتري برخوردار ميباشد، بنابراين محققان همواره در صدد بوده اند تا با استفاده از مواد افزودني به بتن سبك بتوانند خواص مكانيكي آن را بهبود بخشند.

در اين تحقیق آزمایشگاهی به بررسی اثر پوزولانهای نانوسيليس و ميکروسيليس بر خصوصیات مکانيکي بتن سبک، شامل مقاومت فشاري، مقاومت کششي و همچنین آزمايش اولتراسونيک جهت تعيين مدول الاستيسيته ديناميکي و آزمايش جمع شدگي مورد آزمايش قرار گرفته است، که نتايج حاصل از آزمایشات حاکی از افزایش خصوصیات مکانیکی به ازای جایگزینی نانوسیلیس تا 4 درصد وزن سیمان می باشد. در بررسي اثر اختلاط نانو سيليس با ميکرو سيليس بالاترين مقاومت فشاري به ازاي ۲ درصد نانوسيليس به همراه 5/7 درصد ميکرو سيليس حاصل شد. مصرف نانو سيليس تا ۴ درصد باعث کاهش کرنش ناشي از جمع شدگي و بهبود مدول الاستیسیته دینامیکی ميشود. همچنین اختلاط ۲ درصد نانوسيليس به همراه 5/7 درصد ميکرو سيليس کاهش کرنش را به همراه دارد. اما اختلاط نانو سيليس با درصد هاي بالاتر از 5/7 درصد ميکرو سيليس باعث کاهش خواص مکانيکي مذکور مي گردد.

                                                                            

کليد واژه ها: نانوسيليس، ميكروسيليس، بتن سبكدانه، ليكا، خواص مکانيکي

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.